Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Kristina Borbat (Kyjev, Ukrajina)

Narodila sa v roku 2002 v meste Šostka, na jednom z najvýchodnejších cípov Ukrajiny. Pochádza z hudobníckej rodiny - matka je učiteľkou klavíra na ZUŠ, otec sólistom vojenského orchestra, brat absolvoval hru na trúbke na Ukrajinskej národnej hudobnej akadémii P. I. Čajkovského. Jej prvé kroky v hre na klavíri niekoľko rokov formovala jej mama Maryna Borbat na ZUŠ v Šostke. Od 11 rokov začala študovať na Kyjevskej špeciálnej hudobnej škole M. V. Lysenka pri Ukrajinskej Národnej hudobnej akadémii P. I. Čajkovského, kde bola v rokoch 2014 - 2019 žiačkou Iryny Barinovej. Od roku 2019 sa rozhodla pre štúdium na VŠMU v Bratislave, kde bola prijatá do triedy doc. Františka Perglera.

Napriek mladému veku má za sebou mnohé umelecké úspechy, ako napr. sólistické účinkovanie s komorným orchestrom "Renesanсia" na festivale "Poliska Rapsodia", kde uviedla Bachov Klavírny koncert f mol BWV 1056, účinkovanie na slávnostnom koncerte pred druhým prezidentom Ukrajiny Leonidom Kučmom (2012), či účinkovanie na festivale ukrajinskej a poľskej hudby na pamiatku Fryderyka Chopina v Dnipropetrovsku (2014).

S úspechom sa zúčastnila národných a medzinárodných súťaži a stala sa laureátkou viacerých z nich:

  • V. a VI. Národná súťaž mladých klaviristov Miny Tanfelovoj, Sumy, Ukrajina, 2009 - 1. cena, 2011 - 1. cena a špeciálna cena za najlepšiu interpretáciu diela J. S. Bacha
  • Medzinárodná súťaž mladých klaviristov Sviatoslava Richtera, Žitomir, Ukrajina, 2010 - špeciálna cena udelená klaviristovi s "veľkou umeleckou perspektívou"
  • IX. International CompetitionsforYoungPianists in Memory of Vladimir Horowitz Debut, Kyjev, 2011
  • I. Medzinárodná klavírna súťaž GenrichaNejgauza, Kirovograd, Ukrajina, 2011 - 2. cena
  • X. Národnáhudobnásúťaž P. I. Čajkovského, Kamianka,Ukrajina, 2012 - 1. cena
  • Národná súťaž klasickej hudby "Horizonty klasiky", Kyjev, 2016- 1. cena, 2017- 1. cena

Ako študentka VŠMU získala 1. cenu na medzinárodnej interpretačnej súťaži "Art without limits", ktorá sa v roku 2020 počas mimoriadnej pandemickej situácie organizovala dištančnou formou.

V akademickom roku 2019/2020 naštudovala a s úspechom predviedla aj Mozartov Klavírny koncert č. 23 A dur KV 488 so sprievodom svojho pedagóga, tento rok plánuje naštudovať Klavírny koncert č. 1 g mol op. 25 Felixa Mendelssohna a takisto zúčastniť sa niekoľkých klavírnych súťaží v zahraničí. V budúcnosti by chcela pôsobiť ako koncertná umelkyňa a venovať sa aj pedagogike na Slovensku i v zahraničí. Jej umeleckým snom je vystúpiť raz so Slovenskou filharmóniou.

Angelina Kydora (Ľvov, Ukrajina)

Patrí k mladým perspektívnym nádejam klavírneho interpretačného umenia. Pochádza z ukrajinského Ľvova. Na klavíri začala hrať ako 5-ročná pod vedením svojej mamy Oksany Kydora. V roku 2013 ju prijali na Ľvovskú špecializovanú hudobnú školu Solomiji Krušelnickej pre mimoriadne talentované deti a mládež do triedy učiteľky Ľudmily Zakopets. Po absolvovaní v roku 2019 úspešne vykonala prijímacie skúšky na VŠMU v Bratislave, kde v súčasnosti študuje už druhý rok v triede doc. Františka Perglera.

Má za sebou rad umeleckých koncertov, medzi ktoré sa radí účinkovanie v Ľvovskej filharmónii, kde uviedla Bachov klavírny koncert A dur (2016), resp. Tri ekstravagantne tance s bicími nástrojmi Myroslava Skoryka pri príležitosti 80- tych narodenín tohto významného ukrajinského skladateľa (2018).

Jej cieľavedomosť a umelecké zanietenie sa prejavuje aj pravidelnou aktívnou účasťou (od 2013 každoročne) na Medzinárodnom klavírnom fóre "Bieszczady bez granic" v poľskom Sanoku. Absolvovala tu viaceré masterklasy u svetoznámych osobností klavírneho umenia (Viera Nosina, Andrej Jasinský, Kevin Kenner, Andrey Tatarski, Takashi Yamamoto a i.).

Počas štúdia na Ľvovskej hudobnej škole dosiahla aj rad pozoruhodných súťažných úspechov:

- 2. cena na II. medzinárodnej klavírnej súťaži "Magic Sounds"v Prahe(2015)

- 3. cena na VIII. medzinárodnej súťaži mladých klaviristov "Slobožanská Fantázia" v Sumy na Ukrajine (2017)

- 2. cena na II. medzinárodnej klavírnej súťaži Deziderija Zadora v Užhorode (2018)

Súčasne sa venovala aj hre v klavírnom duu, kde takisto úspešne obstála na súťažiach:

- 1. cena na Súťaži Sergeja Prokofjeva v Kyjeve (2018)

- 1. cena na súťaži "Mladý klavirista" Kamjanec-Podilský (2019)

Už v 1. roku štúdia na VŠMU realizovala niekoľko koncertných vystúpení na VŠMU a svojim brilantným výkonom v Haydnovom klavírnom koncerte D dur, Hob. XVIII/ 11 zaujala odbornú komisiu Katedry klávesových nástrojov, ktorá ju navrhla na vystúpenie s orchestrom (kvôli mimoriadnej situácii na Slovensku od marca 2020 boli však všetky koncerty žiaľ zrušené).

V nastávajúcom akademickom roku 2020/ 2021 plánuje okrem bohatého sólového programu naštudovať aj Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491 Wolfganga Amadea Mozarta, zúčastniť sa niekoľkých klavírnych súťaží v zahraničí ako aj rozvinúť komornú spoluprácu v klavírnom duu s Kristinou Borbat.