Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Monika Csibová

Monika Csibová sa narodila v roku 1987 v Bratislave. Základy hudobného vzdelania získala na ZUŠ Exnárova, v rokoch 1994 - 2002, v triede Alžbety Ghillányovej. V rokoch 2002 - 2008 študovala na Konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončila absolutóriom v triede Mgr. art. Tatiany Lenkovej-Hurovej. Po úspešnom ukončení magisterského štúdia na VŠMU, ktoré študovala v klavírnej triede prof. Idy Černeckej a doc. Magdalény Bajuszovej, v súčasnej dobe ukončuje doktorandské štúdium pod pedagogickým vedením doc. Františka Perglera. 

V roku 2015 úspešne obstála na medzinárodnej klavírnej súťaži "21st Century Art Competiton", kde získala 1. cenu. Zúčastnila sa viacerých interpretačných kurzov u renomovaných slovenských i svetových klaviristov - Eugen Indjić, Karl-Andreas Kolly, Drahomíra Biligová, Viviana Sofronitzky, Waldemar Wojtal a iní.

V súčasnosti pedagogicky pôsobí na VŠMU ako aj na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave. Koncertne účinkuje s viacerými komornými partnermi - prvým violistom Slovenskej filharmónie Martinom Rumanom, violistom Bálintom Kovácsom, klarinetistom Jozefom Luptáčikom a i. Okrem hry na klavíri sa interpretačne venuje aj hre na saxofóne a štvorručnej hre, v rámci ktorej vystupovala na viacerých projektoch organizovaných VŠMU, toho roku napr. projekt Pour les pianos.