Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Magdaléna Bajuszová

Na klavíri hrá od piatich rokov a už o rok neskôr sa začala objavovať na koncertných pódiách. Vo veku 8 rokov bola prijatá na Konzervatórium v Bratislave ako mimoriadna študentka, neskôr v štúdiu pokračovala na VŠMU v Bratislave u Cyrila Dianovského a Idy Černeckej (odchovancov prestížneho moskovského Konzervatória P. I. Čajkovského v triedach Michaila Voskresenského, Stanislava Nejgauza a Viery Gornostajevy). Na VŠMU v Bratislave absolvovala aj doktorandské štúdium a získala titul artis doctor.

Je laureátkou niekoľkých národných i medzinárodných klavírnych súťaží, napr.: medzinárodná súťaž mladých klaviristov Virtuosi per Musica di Pianoforte (2. cena, Cena najlepšieho československého účastníka, Cena Českého hudobného fondu), Súťaž slovenských konzervatórií (1. cena), Medzinárodná súťaž O cenu Leoša Janáčka (2. cena), Súťaž pamiatky V. Horowitza v Kyjeve (semifinalistka) a je tiež víťazkou súťažného štipendia Yamaha Music Foundation of Europe.

Ako sólistka spolupracovala so všetkými významnými domácimi orchestrami, (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ŠKO Žilina, Cappella Istropolitana...), pravidelne účinkuje na popredných festivaloch a prehliadkach, realizovala početné nahrávky pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas.

Jej neustále sa rozširujúci repertoár zahŕňa široké spektrum najvýznamnejších klavírnych diel všetkých historických i štýlových období až po súčasných autorov. Významnú časť jej umeleckej činnosti tvorí práve propagácia a uvádzanie menej známych náročných klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských i českých autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované.

Nahrala niekoľko cd albumov, okrem profilového cd aj albumy s tvorbou Ilju Zeljenku, Štefana Németha-Šamorínskeho, Jozefa Kolkoviča, album klavírnych trií, klavírnych suít 20. storočia či ďalších projektov.

V r. 2010 jej bola udelená Cena F. Kafendu "za vynikajúce interpretačné výkony".

Pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako docentka hry na klavíri.