Trenčianska hudobná jar 2018

15. apríl - 13. máj 2018

Eliseu Silva

Huslista, pedagóg, dirigent a skladateľ Eliseu Silva sa narodil v roku 1983 v Porte. Študoval husle na Vysokej škole v Porte v triede prof. Radu Ungureanu a na Vysokej škole v Berline pod vedením prof. Uwe Martina Heiberga. Je členom porôt niekoľkých medzinárodných súťaží ako napríklad "Alice e Eleonor Schoenfeld", "Hong Kong International Competition", "Talents for Europe" (v DolnomKubíne) ap. 

Koncertoval v mnohých krajinách sveta - v Japonsku, Číne, Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Austrálii, Taliansku, Anglicku, Macao a Hong Kongu. Viedol majstrovské kurzy na univerzitách v Xanghai, Beijing, Tinjin a takisto na školách v Macao, Shen Zen, Jinan a na viacerých konzervatóriách v Portugalsku. Eliseu Silva je laureátom národných a medzinárodných husľových súťaží ako napríklad Medzinárodná husľová súťaž na Malte, v Estorile, Medzinárodná súťaž J. Cardona ap. 

Je zakladateľom orchestra "Bonjoia", s ktorým účinkoval ako dirigent napočesť inaugurácie súčasného portugalského prezidenta do jeho funkcie (2016) a tiež na koncerte na počesť návštevy španielskeho kráľa v Portugalsku.

Spolupráca sklaviristom Mariánom Pivkom vyústila do nahrávky CD World virtuoso dances.

Eliseu Silva - husle, Marián Pivka - klavír

Marián Pivka

Marián Pivka pochádza z Lučenca, kde študoval klavír a husle na ĽŠU v triedach Eleny Mazorovej a mamy Kataríny Pivkovej. Na Konzervatóriu v Košiciach študoval klavír v triede prof. Ľudmily Kojanovej a v triede prof. Vlastimila Tichého. Na VŠMU v Bratislave pokračoval v štúdiu klavíra v triede prof. Miloslava Starostu a na Čajkovského konzervatóriu v Moskve v triede prof. Viery Gornostajevovej. Odborným konzultantom po štúdiách (ako štipendistovi Slovenského hudobného fondu) mu bola prof. Ida Černecká. V 90- tych rokoch vyučoval hru z listu a klavír na VŠMU v Bratislave.

Získané ocenenia na súťažiach: Medzinárodná súťaž Ústí nad Labem - 2. cena v roku 1972, Smetanova súťaž v Hradci Králové - 1. cena 1974, Slovenská interpretačná súťaž v Banskej Bystrici - 1. cena 1982, Medzinárodná súťaž v Belehrade - 6. cena, 1983.

Získané ocenenia na festivaloch: Cena za najlepší interpretačný výkon v Turč. Tepliciach 1979, cena za najlepší interpretačný výkon na Hudobnom festivale krajín Hexagonaly v Žiline 1990.

Koncertoval v mnohých krajinách sveta, ako napríklad  v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Juhoslávii, Nemecku, Francúzsku, Portugalsku, Taliansku, Japonsku, Rusku, Hong Kongu, Anglicku a Austrálii.