Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Zoria trio

Zoria Trio sa formovalo v roku 2015 zo študentov Hudobnej akadémie v Katoviciach. Členmi sú súčasní študenti magisterského štúdia tejto akadémie v oboroch klarinet, violončelo a klavír. Každý hudobník z tejto trojice má za sebou skúsenosti a úspechy s komornou hrou, takže trio bolo založené s víziou profesionálneho hrania. 

V prvom roku svojich aktivít získalo niektoré medzinárodné ocenenia (Medzinárodná súťaž komorných súborov "Muzikinė akvarel" (2016), Anykščiai (Litva) - 2. cena, Medzinárodný festival a súťaž "Art 21. storočia" (2016) , Trenčín (Slovensko) - 1. cena). V priebehu Student Art Festival v Katoviciach predviedli tiež Beethovenove klarinetové trio op. 11 v hlavnej koncertnej sále Hudobnej akadémie.Trio v súčasnosti pracuje pod vedením prof. Grzegorza Biegasa na Hudobnej akadémii v Katoviciach. Jeho repertoár vychádza z pôvodných kompozícií pre klarinet, violončelo a klavír, ale pracujú aj s transkripciami prepísanými pre tieto nástroje. Trio sa snaží vždy objaviť niečo neznámeho, ale veľmi cenného pre divákov. Jeho plán pre najbližšiu budúcnosť je zväčšiť svoj repertoár a neustále zlepšovať svoje zručnosti ako hudobníci.

Elżbieta Rychwalska je žiačkou Łukasza Franta. Vo svojom hudobnom vzdelávaní sa zameriava na orchestrálnu tvorbu, ako aj na sólové zručnosti. Je laureátkou niekoľkých komorných súťaží (v Poľsku a v zahraničí) a zúčastnila sa komorných hudobných festivalov ako XIII Medzinárodná Princess Daisy Chamber Music Festival alebo Hudby v Krzyżowe. Od roku 2016 je členkou Filharmónie Baltského mora.

Bartłomiej Dobrowolski je jedným z najtalentovanejších mladých klarinetistov v Poľsku. Je žiakom profesora Arkadiusza Adamskeho. Je laureátom mnohých národných i medzinárodných hudobných súťaží v sólovej aj komornej hudbe ako napríklad: 3. miesto na Medzinárodnej hudobnej súťaži Michala Spišáka, 2. miesto na sólovej súťaži stredných škôl, 1. cena na 10. Klarinetovom festivale v Piotrków Trybunalski, 2. a 3. cena na Westpomeranian klarinet Festival, alebo 1. cena na "medzinárodnej súťaži umenia 21. storočia. Bartłomiej je odohral svoje sólové koncerty s takými orchestrami ako poľský národný Symfonický orchestrom Poľského rozhlasu, Slezská filharmónia a Inter> Camerata orchestra. Zúčastnil sa sa hudobných festivalov, ako sú: 4. medzinárodný klarinetový kongres v Katowiciach 2014 Lusławice Acadey Orchestra 2013, World Music Days Wrocław 2014. Bartłomiej je laureátom štipendijného programu poľského ministra kultúry a národného dedičstva "Młoda Poľska".

Urszula Barnas začala svoje hudobné "dobrodružstvo" vo veku 7 rokov. Vyštudovala na hudobnej vysokej škole v Tarnówe a v súčasnosti študuje u K. Szymanowského na Hudobnej akadémii v Katoviciach. Cez mnoho umeleckých projektov mala príležitosť spolupracovať s odborníkmi, ako sú: Wojciech Świtała, Grzegorz Kurzyński, Alicja Paleta-Bugaj. Po začiatku štúdia sa výrazne zvýšil jej záujem o komornú hudbu, čo vyústilo do mnohých úspechov v Poľsku aj v zahraničí. Urszula Barnas bola tiež účastníkom kultúrnej výmeny organizovanej medzi Paderewského Centrom v Tarnówe a Paso Robles v Kalifornii v roku 2011.