Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Ivan Palovič
Ivan Palovič

Ivan Palovič

študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Bratislave v triede Jozefa Kopelmana, Bohdana Warchala ml. a Františka Töröka. Neskôr pokračoval v štúdiu v odbore hra na viole na VŠMU (Jozef Hošek), na Hochschule für Musikund Theater Zürich (Nicolas Corti) a na Univerzite Mozarteum v Salzburgu v triede Petra Langgartnera. V rámci medzinárodných interpretačných kurzov pracoval pod vedením ďalších renomovaných pedagógov (Minčo Minčev, Siegfried Führlinger, Nobuko Imai, Ulrich Eichenauer). V roku 2004 získal na medzinárodnej interpretačnej violovej súťaži "Beethovenův Hradec" 1. cenu v 2. kategórii, ako aj "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby L. van Beethovena" a "Cenu Nadácie Český hudobný fond za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného českého autora". V rámci medzinárodných interpretačných kurzov "Sommerakademie Prag-Wien- Budapest" získal "Cenu Bohuslava Martinů". V roku 2006 bol nominovaný na "Cenu Ľudovíta Rajtera". Na medzinárodnej súťaži "Talents for Europe 2013" získal ocenenie za najlepšieho pedagóga za úspešné vedenie víťaza violovej kategórie a najlepšieho slovenského účastníka Emila Hasalu. Ivan Palovič bol členom viacerých domácich, resp. zahraničných profesionálnych orchestrov. Účinkoval na festivaloch Orfeus, Prehliadka mladých koncertných umelcov, 1. letný festival mladých umelcov Piešťany, Večery novej hudby, Tatra banka mladým umelcom, Deti Hummelovi, Hatrík deťom - deti Hatríkovi, Levočská hudobná jar, Trenčianska hudobná jar, Popradská hudobná jar, Lipianska hudobná jar, Nitrianska hudobná jeseň, Hudobná jar v Rimavskej Sobote Prešovská hudobná jeseň, Hudobná jeseň v Rimavskej Sobote, Kubínska hudobná jeseň, Topoľčianska hudobná jeseň, Dni Tadeáša Salvu, 24 Hours Piano, Galéria hudby Nitra, Večery Rádia Devín, Orava Klasik, Konfrontácie, Schubert FEST, Nová slovenská hudba, Festival peknej hudby, Konvergencie, Dni hudby Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Anglo-Czechoslovak Trust, ARMONIE DELLA SERA, ako aj v rámci cyklov Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Hudba u Fullu, Komorné večery v Dvorane, HUDBA NA HRADE, Komorný koncert v Novej syngóge, CLASS!CAL KONCERTY, resp. Albrechtina. (Ne)známa hudba. Realizoval sólové a komorné nahrávky pre Český rozhlas, RTVS, Pavlík Records, Katolícku univerzitu a ORF. V roku 2019 vydal profilové CD spolu s Jordanou Palovičovou BOWEN / REGER / MACHAJDÍK / BRAHMS. Sólisticky vystúpil so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Komornou filharmóniou. Popredné miesto v jeho repertoári zastáva slovenská literatúra. V roku 2018 sa predstavil v rámci festivalu Nová slovenská hudba s recitálom venovaným komornej tvorbe Juraja Hatríka. V sezóne 2021/22 uviedol pod taktovkou Martina Leginusa spoločne s Jordanou Palovičovou a ŠKO Žilina premiéru Concertina pre violu, klavír a orchester z pera Ľuboša Bernátha. Vo vydavateľstve Hudobný fond aktuálne vyšiel nový album TAORA s komornými dielami skladateľa, na ktorom sa podieľali obaja umelci. Ivan Palovič v súčasnosti pedagogicky pôsobí ako docent na Katedre strunových, dychových a bicích nástrojov HTF VŠMU a na Konzervatóriu v Bratislave. 

Jordana Palovičová

študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave (Juraj Mašinda), VŠMU (Daniela Varínska), Royal College of Music v Londýne (Yonty Solomon) a na Musik hochschule Lübeck v Nemecku (James Tocco). V rámci majstrovských kurzov spolupracovala s ďalšími významnými pedagógmi (Lazar Berman, Györgyi Sándor, Eugen Indjić, JanWijn, Aci Bertoncelj, Marian Lapšanský, Peter Toperczer). Získala ocenenia na domácich i medzinárodných súťažiach, v roku 2016 jej bola udelená Cena Jána Cikkera za aktívne šírenie tvorby skladateľa. Realizovala nahrávky pre MUSICA, Hudobný fond, Hudobné centrum, Pavlík Records, Slávik Slovenska, Konvergencie, Toccata Classics, REAL MUSIC HOUSE, VŠMU, RTVS, Český rozhlas, Českú televíziu, Norddeutscher Rundfunk. Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera nahrala s ohlasom odbornej verejnosti jeho sólovú a koncertantnú tvorbu. V roku 2014 vydal jej CD Ján Cikker. Piano Works londýnsky label Toccata Classics. Participovala aj na súbornej nahrávke 4CD Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 - 1984, kde uviedla o. i. premiérovú nahrávku Rapsodickej suity vo verzii pre dva klavíry v spolupráci so Zuzanou Biščákovou. K Cikkerovej tvorbe sa vrátila aj v podobe CD Ján Cikker. Inštrumentálna tvorba, kde v jej podaní v duu s Jakubom Čižmarovičom zaznieva Slovenská suita pre dva klavíry op. 22 (2020). Jej nedávny profilový album IMAGES (2021) vzdáva hold tvorbe Carla Philippa Emanuela Bacha, Franza Schuberta a Claudea Debussyho. Najnovšia nahrávka vydavateľstva Hudobný fond TAORA v spolupráci s Ivanom Palovičom je venovaná tvorbe Ľuboša Bernátha, ktorú pravidelne uvádza. Jordana Palovičová sa predstavila v rámci mnohých hudobných festivalov a koncertných cyklov (BHS, Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina, Košická hudobná jar, Nová slovenská hudba, Festival peknej hudby, Konvergencie, Konfrontácie, Viva Musica!, Harmonie Starego Miasta, Cheltenham International Festival of Music, Cambra de Música, Sibelius Week, Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych "Duettissimo!", Hudba u Fullu, Albrechtina. (Ne)známa hudba, Ventd´Est - Ventd´Ouest a i.). V oblasti komornej hry spolupracuje so širokým spektrom partnerov (Moyzesovo kvarteto, Vladimir Mendelssohn, Ivan Palovič, Maxim Rysanov, Robert Cohen, Jozef Lupták, Eugen Prochác, Isabelle van Keulen, Milan Paľa, Daniel Buranovský, Zuzana Manera Biščáková, Jakub Čižmarovič, Ivan Koska, Katarína Paľová a i.). Pravidelne účinkuje s poprednými slovenskými a zahraničnými orchestrami (o. i. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina, Štátna filharmónia Košice, Hilaris Chamber Orchestra, Moravská filharmonie Olomouc, Pražská komorní filharmonie, Lübecker Philharmoniker). Pôsobí ako docentka na Katedre klávesových nástrojov HTF VŠMU.