Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Musica Aeterna

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol v roku 1973 z iniciatívy Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych interpretov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb vyústilo do sformovania špecializovaného súboru, od roku 1989 interpretujúceho hudbu 17. a 18. storočia na dobových nástrojoch, resp. ich kópiách. Ťažiskom repertoára súboru je hudba stredoeurópskej proveniencie a snaha uvádzať neznáme diela z územia Slovenska. 

Musica aeterna pravidelne účinkuje na domácich pódiách a v zahraničí. Zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles a účasť na festivaloch starej hudby v Utrechte, Viedni, Šoproni, Prahe, Berlíne, Lipsku, Bratislave, Malmö, Münsteri, Bilbao, Granade, Záhrebe, Varaždíne, Budapešti, Marseille. Súbor absolvoval umelecké turné v USA, Španielsku, Mexiku, Guatemale. So súborom pravidelne spolupracujú špecialisti na interpretáciu starej hudby, ako Christophe Coin, Paul Colléaux, Paul Goodwin, Peter Harvey, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Stephen Stubbs, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll a ďalší. Už viac ako 10 rokov realizuje súbor vlastné koncertné cykly - jarný Musica cameralis a jesenný pod názvom Stará hudba. Zároveň, na sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby a hudobníkov, oživuje tradíciu ceciliánskych koncertov a tretí rok prezentuje barokovú operu pod názvom Opera aeterna. Bol súčasťou medzinárodného cezhraničného projektu Accentus musicalis, ktorý získal medzinárodné ocenenie. Súbor doteraz prezentoval okolo 40 nahrávok a za svoju umeleckú činnosť získal viaceré významné ocenenia, ako napríklad Diapason d´Or za komplet Concerti grossi Georga Muffata (1994, 1995, 2002), Classical Awards - MIDEM 2003 v Cannes za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea. Ária di bravura (sólistka Martina Masaryková) a Resonate et plaudite ( hudba 17. storočia z Bratislavy) sú poslednými CD nahrávkami vydanými súborom. Rada Konferencie biskupov Slovenska mu roku 2006 udelila čestné uznanie za osobitný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku. Umeleckým vedúcim súboru je od roku 1990 Peter Zajíček. 

Peter Zajíček

študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášal aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Bratislave, Paríži, Norimbergu, Viedni, Münsteri, Granade, Prahe, Brne, Katoviciach, Buenos Aires ...Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Vesailles a so spoločnosťou barokového tanca L´Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor Miméza, neskôr Festivalový orchester Apollo. Je autorom prvej publikácie v slovenskom jazyku o interpretácii husľovej hudby 17. a 18. storočia. V ostatných rokoch je v zahraničí vyhľadávaným koncertným majstrom a lektorom v oblasti interpretácie starej hudby. V roku 2017 mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.

Lenka Máčiková

slovenská sopranistka, pravidelne spieva na významných operných scénach doma, aj v zahraničí. Ako študentka VŠMU získala prvé miesto na medzinárodnej súťaži Antonína Dvořáka v KarlovýchVaroch. Dvakrát za sebou cenu Literárneho fondu za stvárnenie postáv Amora (Ch. W. Gluck Orfeus a Eurydika) v Slovenskom národnom divadle a za úlohu Despiny (W. A. Mozart, Cosi fan tutte) v Národnom divadle v Prahe. S veľkým úspechom hosťovala v Opere Narodowej voVaršave, na talianskych operných scénach v Como, Brescii, Pavii a Cremone. Vo Francúzsku v Nancy, Angers a Nantes, na koncertnom pódiu v Katare, Stockholme, Sarajeve, ale aj na hudobnom festival Pražská jar. S Národným divadlom Praha, s ktorým naďalej pravidelne spolupracuje, absolvovala koncertné turné po Japonsku, v hlavnej postave Paminy v Čarovnej flaute Wolfganga Amadea Mozarta. V roku 2014 debutovala ako Liška Bystrouška v rovnomennej opera Leoša Janáčka v Národnom divadle v Prahe, pod režijným vedením Ondřeja Havelku, s ktorým natočila DVD barokovej opery Giuseppe Scarlattiho Kde je láska, tam je žiarlivosť, v titulnej úlohe grófky Clarice. Tento film vysielala aj Česká televízia. S úspechom sa predstavila v Anglicku, na jednom z najprestížnejších operných festivalov sveta v Glyndebourne, v postave Zerliny z Mozartovej opery Don Giovanni. Doma na Slovensku môžete vidieť Lenku Máčikovú v Slovenskom národnom divadle ako Pamínu v Čarovnej flaute, ale aj v novonaštudovanej rodinnej opera Rozprávka o šťastnom konci. V Košiciach hosťuje v úlohe Zuzanky v Mozartovej Figarovej svadbe.

V Národnomdivadle v PrahenaštudovalaiZerlinu z Mozartovho Dona Giovanniho, Despinu z Cosi fan tutte, ale iKvetinovédievčavoWagnerovomParsifalovi a Peneopku v Čarokraji, MarkaIvanoviče.

V roku 2017 naštudovala postavu Mirindy z Vivaldiho opery Arsilda, s ktorou sa ako jediná Slovenka podieľala na získaní prestížneho slovenského ocenenia Dosky, za najlepšie predstavenie sezóny. Taktiež sa touto operou uviedla I na doskách viacerých európskych pódií ako Luxemburg, Lille, Caen a Versailles.

Začiatkom apríla spievala veľkolepý koncert s José Carrerasom v O2 Aréne v Prahe. V Slovenskom národnom divadle momentálne hosťuje ako Júlia, v rodinnej opere Petra Zagara Rozprávka o šťastnom koncia ako Prvá lesná žienka v DvořákovejRusalke. Aktívne spolupracuje s Českým národným symfonickým orchestrom, s ktorým koncertovala po boku Ramona Vargasa v Smetanovej sieni Obecnéhodomu v Prahe.

Matúš Šimko

v sezóne 2019/2020 spieval tenorové solo vo Vianočnom pasticcio oratorio (J.H. Rolle, G.H. Stölzel, C.H. Graun, G.Ph. Telemann, J. Kuhnau) pod taktovkou Ira Hochmann a Philharmonisches Orchester Heidelberg. V rámci Bratislava Mozart Festival spieval tenorové sólo v Requiem (W.A. Mozart) pod vedením Konstantina Hillera s Orchestrom 1756. V nitrianskej Galérii hudby spieval piesňový cyklus Galgenlieder (I. Zeljenka) pod vedením Mateja Slobodu a Ensemble Spectrum. So Solamente Naturali spieval v Paríži vianočnú hudbu 18.a 19. storočia z územia Slovenska. Matúš sa ujal partu Evanjelistu a tenorového sóla vo Vianočnom oratorio I ,II ,III (J.S. Bach) v naštudovaní Jakuba Kleckera a Czech Virtuosi v Brne.

V sezóne 2018/19 spieval s Filharmóniou Brno pod taktovkou Roberta Kružíka tenorové sólo v Dovřákovej Omši D dur op. 86. "Lužanská". Matúš sa predstavil v SND v roli Valeriána v opera Rozprávka o šťastnom konci (P Zagar). V oratorio Maddalena aipiedi di Cristo (A. Caldara) spieval postavu Cristo so súborom Il Cuore Barocco na koncerte v Slovenskej filharmonii. Predstavil sa v postave Tempo v oratorio Il trionfo del Tempo e del Disinganno (G.F. Handel) na Le Festival de musique du Périgord Noir voFrancúzsku.

V sezóne 2017/ 2018 sa spolu s mezzosopranistkou Evou Šuškovou a klavirisom Petrom Pažickým predstavil na komornom piesňovom koncerte Západoslovenské piesne v rámci festival Bratislavské hudobné slávnosti. V sezóne 2016/2017 debutoval v SND v opera Die Entführungausdem Serail (W.A. Mozart) v postave Pedrilla. V koncertnom uvedení opery Elektra (R. Strauss) spieval postavu mladého sluhu pod taktovkou Juraja Valčuhu v Slovenskej filharmónii.