Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Mucha Quartet
Mucha Quartet

Mucha Quartet

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov "Muchovo kvarteto". Komornú hudbu študovali na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na EscuelaSuperior de MúsicaReinaSofía v Madride pod vedením Güntera Pichlera.

Získali 2. cenu na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů v Prahe (2010), 3. cenu na medzinárodnej súťaži GIANNI BERGAMO CLASSIC MUSIC AWARD 2012 v Lugane, sú víťazmi súťaže Josef Windisch Preis 2013 (Viedeň). Na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 získali 2. cenu a Cenu publika. Obdržali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha), ako aj 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka 2015 (Brno).

Mucha Quartet získalo významné umelecké impulzy na medzinárodných interpretačných kurzoch Internationale Sommerakademie 2012 a 2013 v Reichenau (AT) pod vedením profesorov: Peter Schuhmayer, Johannes Meissl, Othmar Müller, Hatto Beyerle, Miguel da Silva, Evgenia Epshtein, Jan Talich, Petr Prause, Josef Klusoň, András Keller. Zúčastnili sa tiež na prestížnych majstrovských kurzoch v Schwarzenbergu (AT) – Günter Pichler; Académie musicale de Villecroze (FR) – Miguel da Silva, Alfred Brendel; Mc Gill Intertnational String Quartet Academy Montreal (Kanada) – GerhardSchulz, Michael Tree, Norman Fischer, AtarArad.

Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí – spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, festival Viva Musica!, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux StringQuartet Festival, festival Allegretto v Žiline, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg, oficiálna návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku v roku 2008. V roku 2016 koncertovali na turné v Južnej Kórei a v Číne. V auguste 2013 získali cenu primátora mesta Piešťany za propagáciu slovenskej hudby. Obdržali titul Mladý tvorca v rámci Ceny Nadácie Tatrabanky v kategórii Hudba za rok 2016.

K ich nahrávkam patrí profilové CD (Diskant, 2013), CD Slovenské spevy Bélu Bartóka v spolupráci s Ivou Bittovou (Pavian Records, 2015), CD Bella-Dvořák (Diskant, 2017), CD Štyria hudci (Pavian Records, 2018), CD s tvorbou Ivana Hrušovského (Hudobné centrum, 2021), ako aj CD s kvartetovou tvorbou Jevgenija Iršaia (Pavlík Records, 2022).

V rokoch 2016-2017 boli rezidenčným súborom Rádia Devín. Medzi ich periodické projekty patrí musica_litera (spojenie vážnej hudby a umeleckého slova).

Filip Jaro

je kontrabasista a člen Slovenskej filharmónie. Narodil sa v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabas ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium s témou Koncertná tvorba J. M. Spergera absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných kontrabasových súťažiach, kde sa umiestnil na popredných priečkach. V roku 2007 mu 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne odovzdával významný svetový kontrabasista Catalin Rotaru.

Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, J. Valenta, W. Guttler a C. Rottaru. Na majstrovských kurzoch vo Viedni spolupracoval s J. Niederhammerom.

Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, so Štátnou filharmóniou Košice, orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergencie, Hudba Trnave a i. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov: Stefan Lano, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinique a i.). V rokoch 2007 – 2018 bol členom Orchestra Slovenského národného divadla, kde od roku 2008 zastával pozíciu zástupcu vedúceho a v roku 2018 pozíciu vedúceho hráča skupiny kontrabasov.

Ako komorný hráč spolupracuje Filip Jaro pravidelne s Moyzesovým kvartetom a Mucha Quartet. V lete 2017 účinkoval v Bratislave ako komorný spoluhráč so SarahChang.

V decembri 2017 vyšlo CD Filipa Jara s Mucha Quartet s dielami J. L. Bellu a A. Dvořáka. Profilové sólové CD Filipa Jara z roku 2019 "Virtuoso Double Bass Concertos" predstavuje sondu do klasicistickej kontrabasovej virtuozity v koncertoch Spergera, Dragonettiho a Vaňhala.

František Pergler
František Pergler

František Pergler

patrí k popredným reprezentantom slovenského klavírneho umenia. Študoval na VŠMU v Bratislave (Prof. Marián Lapšanský, Doc. Zuzana Štiasna-Paulechová). Ako úspešný absolvent doktorandského štúdia (Prof. Ida Černecká) získal titul artisdoctor. Aktívne sa zúčastnil na niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzoch, kde pracoval pod vedením viacerých významných osobností (Halina Czerny-Stefańska, Eugen Indjić, EwaBukojemska, Kevin Kenner, Phi Schien-Chen.) K jeho umeleckým úspechom patrí účasť v semifinále medzinárodných klavírnych súťaží – J. N. Hummela v Bratislave (1991) a M. Canals v Barcelone (1992).

Vystúpil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy. Realizoval niekoľko nahrávok na CD nosičoch. Popri sólistickej koncertnej činnosti sa venuje štvorručnej hre v partnerstve s klaviristkou Idou Černeckou a komornej spolupráci (Moyzesovo kvarteto a i.).

V súčasnosti je docentom hry na klavíri na VŠMU v Bratislave, vedie majstrovské interpretačné kurzy a semináre na Slovensku i v zahraničí, venuje sa aj odbornej publikačnej činnosti.