Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Slavonic duo

Mladí ambiciózni muzikanti s túžbou dotknúť sa hviezd a zniesť ju v podobe prekrásnej hudby aj Vám, obetovali pre túto chvíľu všetok svoj čas. Patria medzi tých mladých muzikantov, ktorí už na začiatku svojej umeleckej dráhy svojou cieľavedomou prácou, spontánnym muzikantským a originálnym prístupom ku každej interpretovanej skladbe dokazujú, že sú silné, muzikantsky všestranné osobnosti. Umelecké výkony charakterizuje ich technická vyspelosť, zmysel pre štýlovú čistotu a výstavbu interpretovaných diel. Tvrdá práca, ale nesporne aj ich talent priniesli ovocie v podobe mnohých spoločných koncertov doma i v zahraničí. Spoločne vystúpili na festivaloch v Moskve, Gravate, Garanhuse, Recife ale aj mnohých domácich festivaloch.

Ich repertoár zahrňuje diela J. S. Bacha, M. Giulianiho, N. Paganiniho, A. Piazzollu a mnohých iných skladateľov aj ľahšieho hudobného žánru.

Andrej Baran 

začal hrať na husliach ako 5- ročný pod vedením Mgr. Petra Strenáčika na ZUŠ v Banskej Bystrici. V rokoch 1997-2001 pod jeho vedením študoval na konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. V roku 2001 prestúpil na Pražskú konzervatoř do triedy Doc. Jindřicha Pazderu. V roku 2004 bol prijatý na Akadémiu múzických umení v Prahe. V roku 2005 získal semestrálne štipendium na Toho Academy Gakuen Campus v Toyame (prof.Hamao Fujivara-koncertný majster New Japan philh.), Japonsko a štipendium na letnej akadémií ISA Prague-Wien-Budapest v Rakúskom Semmeringu (prof. Hagai Shaham-Tel Aviv). Na letnej akadémií ISA sa zúčastnil aj v roku 2007, kde pracoval pod vedením Univ.Prof. Eszter Haffner(Graz). V roku 2008 študoval na Royal Music Academy, Kodaň-Dánsko (Sergej Azazian). Ako hosť symfonických orchestrov, člen Academy chambre orchestra Luxembourg a husľovo-gitarového dua či sólo vystúpil na koncertných pódiách v Dánsku, Anglicku, Nemecku, Francúzku, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Luxemburgsku a Japonsku. Andrej Baran hrá na husle neznámeho talianskeho majstra.

Adam Marec 

sa začal venovať hre na gitare v roku 1996. V rokoch 1998 až 2002 študoval na žilinskom Konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Od roku 2002 až do roku 2007 bol poslucháčom AU FMU v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Jána Labanta, ArtD. V roku 2010 ukončil doktorát z hudobnej interpretácie pod vedením. V roku 2005 absolvoval päťmesačnú stáž na Conservatorio A. Boito di Parma a Academia del Teatro Cinghio v Parme v Taliansku, kde získal mimoriadne štipendium v triede renomovaného virtuóza M° Giampaola Bandiniho a v roku 2006 dvojmesačnú stáž v Centre de Musique Baroque vo Versailles, vo Francúzsku, a popritom navštevoval aj triedu Oliviera Chassaina na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paríži. Absolvoval majstrovské kurzy s poprednými osobnosťami hudobného života. Pravidelne sa venuje koncertnej činnosti ako sólový hráč, sólista s orchestrom a v rôznych komorných obsadeniach. V súčasnosti spolupracuje s huslistom Andrejom Baranom. Koncertoval na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, v Nemecku, v Taliansku, vo Francúzsku a vo Veľkej Británii. Je finalistom Paganiniho súťaže v Parme, IT, a laureátom troch medzinárodných súťaží a držiteľom cien z viacerých národných a medzinárodných gitarových súťaží. V súčasnosti okrem koncertnej činnosti vyučuje hru na gitare a komornú hru na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu a na Fakulte Múzických Umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici. Adam Marec koncertuje na nástroji od nemeckého výrobcu gitár Daniela Starka.