Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci: Peter Zajíček

VOX AETERNA

Zbormajsterka: Zuzana Buchová Holičková

Sólisti:

Lenka Máčiková  - soprán

Matúš Šimko - tenor


Musica aeterna - obsadenie:

Flauta: Martina Mestická

Hoboj: Aleš Ambrozi, Tereza Samsonová

Fagot: Katherine Mandl

Trúbka: László Borsódy, Bence Felegyházy

Husle: Peter Zajíček, Michal Klas, Adam Szendrei, Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka

Viola: Ján Gréner

Violončelo: Michaela Čibová

Violone: Ján Prievozník

Organ: Peter Guľas

Chitarrone: Jakub Mitrík

Tympany: Marián Zajáček


Vox aeterna - obsadenie:

Soprán: Hana Friedová, Anna Škubová, Júlia Štepánková

Alt: Adriana Čatlošová, Zuzana Buchová Holičková, Milica Štefánková

Tenor: Peter Kováč, Róbert Mesároš, Pavol Štefánek

Bas: Michal Budaj, Stanislav Dzurjanin, Francisco Oscar Chica Garcia