Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Mária Zajíčková- Králiková

V súčasnosti študentka 3. ročníka Bc. Vysokej školy múzických umení v Bratislave z triedy prof. Mgr. art. Petra Mikuláša ArtD. a tiež pedagogička spevu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Spev študovala v speváckom odbore Anny Hrušovskej v triede Mgr. art. Ivici Neshybovej. Venuje sa najmä sakrálnej hudbe na rôznych verejných cirkevných podujatiach (Blahorečenie Titusa Zemana, návšteva pápeža Františka, priame prenosy RTVS, TV Lux a rádia Lumen) v rôznych projektoch komorných zoskupení, pri premiérach diel aj súčasných skladateľov ako ArvoPärt, Ľuboš Bernáth , či Lukáš Borzík. Prezentuje sa ako sólová koncertná speváčka na koncertoch s duchovnou tematikou. Počas štúdií sa venuje naštudovaniu mnohých sopránových koloratúrny postáv Donizettiho, Belliniho, tvorby W. A. Mozarta a tiež piesňovej tvorbe. 

Viktória Baran

...

Oksana Zvineková

Oksana Zvineková, rodená Hricáková, pochádza z umeleckej rodiny, dedko bol operný režisér a otec operný spevák a pedagóg. Po skončení ZUŠ u pani učiteľky Gabriely Holičovej, kde na národných súťažiach a súťažiach Melódie priateľstva získala niekoľko cien, študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede pani profesorky Idy Černeckej a neskôr v ro- koch 1986 -1991 na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve, v triede prof. Evgenija Mogilevského a Larisy Dedovej.

Po skončení štúdia pracovala ako profesor klavíra a korepetítor na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a neskôr ako korepetítor na VŠMU na katedre spevu. So svojimi mnohými študentami sa zúčastnila medzinárodných speváckych seminárov v Karlovych Varoch aj ako služobný korepetítor a taktiež medzinárodných speváckych súťaží na Slovensku a v Čechách. V roku 1993 na súťaži A. Dvořaka v Karlovych Varoch získala cenu za najlepšieho korepetítora súťaže a v roku 1996 získala túto cenu na medzinárodnej speváckej súťaži M. Sch. Trnavského v Trnave. Vystupovala na mnohých koncertoch doma i v zahraničí so svojim otcom - tenorom aj s inými sólistami Opery SND v Bratislave - Čechy, Ukrajina, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, po medzinárodnej súťaži Clary Haskil vo Vevey v roku 1991 vystupuje na niekoľkých koncertoch v orchestri Camerata Lysy a sólistom sir Yehudi Menuhinom.

Od roku 1997 do roku 2015 pôsobila v Chorvátsku ako profesor klavíra na Umeleckej školeIno Mirković Lovran - pobočka ostrov Krk, kde taktiež niekoľko rokov viedla detský zbor Mići Boduli a získala s ním veľa ocenení na festivaloch a súťažiach - Zagrebfest, Mikič, Deti ostrova Krkaspievajú a absolvovala niekoľko nahrávok pre HRT Ri- keka a HRT Zagreb. Od roku 2003 pracovala v Rijeke na Umeleckej škole I. M. Ronjgova ako profesor klavíra a korepetítor. Tu získala so študentami množstvo cien na celoštátnych i medzinárodných súťažiach a absolvovala nesmierne veľa koncertov. Od roku 2010 pracovala aj na pobočke Zagrebskej akadémie v Rijeke v opernom štúdiu ako korepetítor. S kolegami Maurom Šestanom - violončelo a Goranom Pršom - klarinet založili trio Poetico, s ktorým koncertovali, nahrávali, taktiež s kolegyňou sopranistkou Ljubov Košmerl nahrala CD a absolvovala množstvo koncertov.

Od roku 2015 po návrate na Slovensko pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave ako kotepetítor - husle, spev a na VŠMU ako korepetítor v opernom štúdiu. Pôsobí ako výpomoc v Slovenskej filharmónii - klavír, čelesta. Naštudovala s režisérom P. Weincilerom operetu F. Lehára Gróf z Luxemburgu, ktorej premiéry a mnohé predstavenia odzneli v roku 2016 - 2018. Vystupuje na koncertoch so študentami, s Oktetom pod vedením dirigenta D. Simandla, s umelcami - s jubilantami pánmi P. Oswaldom a poprednými spevákmi a V. Hricákom. Zúčastnila sa súťaží so spevákmi - Medzinárodná súťaž I. Godina Vráble, Medzinárodná súťaž M. Sch. Trnavského Trnava s ktorými získala nieloľko krásnych cien - 1. a 2. miesta.