Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Slovenský komorný orchester vznikol v roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie, pri ktorého zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930-2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí.

 Odborná kritika vyzdvihovala najmä prepracované frázovanie a mäkký farebný zvuk telesa. Ťažiskom repertoáru orchestra bola hudba baroka, neskôr i hudba 19. a 20. storočia vrátane množstva premiér slovenských a zahraničných skladateľov. Slovenský komorný orchester účinkoval na významných hudobných festivaloch - Festival de Musique de Strasbourg, Salzburger Festspiele, Festival de Musique Montreux-Vevey, Budapesti Zenei Hetek, Strieborná lýra v Petrohrade, Pražská jar, Janáčkův máj, Bratislavské hudobné slávnosti, Košická hudobná jar a i. Uskutočnil koncerty na prestížnych svetových pódiách v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a Ázii. Spolupracovali s ním prominentní interpreti - Vladimír Spivakov, Tabea Zimmermann, Miklós Perényi, Anne-Sophie Mutter, Cyprien Katsaris, Jean-Pierre Rampal, Michala Petri, Heinz Holliger, Peter Schreier, François Leleux, František Herman, Bernard Soustrot, Guy Touvron a i. Pre domáce a zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše 100 titulov hudby rôznych štýlových období.

Bohdan Warchal viedol orchester celých 40 rokov. Jeho nástupcom sa stal Ewald Danel, ktorý je umeleckým vedúcim orchestra od roku 2001. Repertoárové ťažisko omladeného telesa sa jemne posunulo v prospech romantizmu a hudby 20. storočia. Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé projekty. Po prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachove Brandenburské koncerty a Orchestrálne suity. Na svojich koncertoch postupne uviedol aj všetky Concerti grossi G. F. Händla, A. Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého F. Mendelssohna Bartholdyho. Orchester objavil pre slovenské publikum mnohé doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela "Osem ročných období" A. Vivaldiho a A. Piazollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval viac ako päťdesiat skladieb. Okrem toho uskutočnil špeciálne koncerty k významným výročiam jubilujúcich skladateľov - Hommage à Bach, Dvořák, Mozart, Šostakovič, Suchoň. Výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudbu si orchester každoročne pripomína mimoriadnym koncertom Hommage à Bohdan Warchal. V rámci cyklu Hudba v chrámoch udržiava starú bratislavskú tradíciu uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Dóme sv. Martina na Kvetnú nedeľu, niekoľkokrát uviedol oratórium Mesiáš G. F. Händla, pokračuje tiež v uvádzaní koncertov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

V sezóne 2015/2016 si orchester pripomenul 55. výročie svojho založenia. V januári 2016 uskutočnil koncertné turné po Japonsku.

Mestský komorný orchester Trenčín

Komorný orchester mesta Trenčín vznikol 5. septembra 1990 na pôde ZUŠ ako reakcia na zistenie, že v Trenčíne sú stále aktívni hudobníci, ktorí majú záujem a nadšenie venovať sa interpretácii klasickej hudby. Orchester nadviazal na tradície intenzívneho hudobného a vzdelanostného života v Trenčíne 17. storočia, a to v prostredí trenčianskeho jezuitského, neskôr piaristického kolégia. V uplynulom roku 2015 si orchester pripomenul 25. výročie pôsobenia.

Spočiatku orchester pôsobil vo väčšom obsadení s dirigentom, postupne sa vo svojej umeleckej činnosti profiloval, začal sa venovať obdobiu tzv. starej hudby, najmä obdobiu baroka. Ako kľúčový a mimoriadny význam pre orchester znamenala a stále znamená dlhoročná spolupráca s Petrom Zajíčkom, umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna, ktorý pôsobí metodicky, spolupracuje pri dramaturgii, pri zabezpečení notového materiálu a pod..

Obsadenie orchestra sa postupne stabilizovalo, v súčasnosti v orchestri pôsobí 16-17 hudobníkov, pravidelne spoluúčinkujú 2 flautistky, 2 speváčky. V súčasnosti je koncertným majstrom a umeleckým vedúcim Robert Zemene. Od r. 2001 orchester pôsobí ako občianske združenie.

Orchester pravidelne koncertuje, nielen v Trenčíne, v tuzemsku, ale aj v zahraničí: Švédsko  (2-krát), Francúzsko (4-krát), Švajčiarsko, Maďarsko(2x), Česká republika (7x). Zúčastnil sa na niekoľkých medzinárodných projektoch: spoločné koncerty so speváckym zborom MontéClair Langres (Francúzsko), s orchestrom Motala (Švédsko), UMC Cran Gevrier (Francúzsko), Ilegal Chorus Brno (ČR). Spolupracoval s dirigentami, ako napr. Branislav Kostka, Terry McNamara, Jean-Sebastian Scotton, Veronika Hrúzová aď. Ako sólisti s orchestrom účinkovali významné osobnosti, napr. Peter Zajíček (husle), Emmanuel Rossfelder (gitara), Philippe Bernold (flauta), Kamila Zajíčková (soprán), Andrea Čajová (soprán), Rastislav Sucháň (trubka), Peter Valentovič (organ). Orchester spolupracuje so študentami resp. absolventami konzervatórií, akadémií, mladými začínajúcimi umelcami. Úzko spolupracuje so ZUŠ, s jej pedagógmi, zapájaní sú v dostupnej miere žiaci s perspektívou ich účinkovania v orchestri v budúcnosti.

Orchester účinkoval aj v netradičným spôsobom, napr. spolupráca s divadlom GunaGu (muzikál V. Klimáčka "Láska"), 5-krát účinkoval na festivale Pohoda, kde o. i. bola uvedená Vivaldiho Glória spolu so speváckym zborom Chorus Alea a Tirnavia, s dirigentom Branislavom Kostkom. Na poslednej Pohode spolupracoval s violončelistom Jozefom Luptákom. S dychovým orchestrom UMC Gran Cevrier spoluúčinkoval pri koncertoch rockovej hudby, zúčastnil sa na projekte židovských piesní a pod. Zúčastnil sa niekoľkokrát na celoslovenských súťažných prehliadkach Divertimento musicale, na ktorých bol viacnásobne ocenený. Počnúc rokom 1990 každoročne 26.12. robí vianočné koncerty, ktoré sa stali už tradíciou a neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v Trenčíne.