Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Jana Juríčková
Jana Juríčková

Mgr. art Jana Juríčková ArtD.

2022 – 1999 - sólistka Opery SND

2015 - pedagogička operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave.

2008 – "artis doctor" v študijnom odbore Hudobné umenie - spev 1994 – 1999 - VŠMU (spev – doc. MagdalénaBlahušiaková)

1994 - ukončenie štúdia na Konzervatóriu v Bratislave (spev - Jarmila Smyčková) 1992 – 1994 - pedagogická činnosť v odbore spev ZUŠ Vrbové

Na scéne Opery SND debutovala postavou Blondy (Únos so Serailu) odvtedy na javisku opery stvárnila rad postáv: Despina (Cosifantutte), Adina (Nápojlásky), Lucia (Lucia di Lammermoor), Oscar (Maškarný bál), Gilda (Rigoletto), Musetta (Bohéma), Barča (Hubička), Frasquita (Carmen), Zerlina (Don Giovanni), Zuzanka (Figarova svadba), Rowan (Kominárik), Kráľovná noci (Čarovná flauta) - s touto postavou sa prestavila ivákom v Jponsku, Nemecku, a v ČR. Zerbinetta (Ariadna na Naxe) - ocenená LF, Topolienko (Tajomný kľúč), VílaAmálka, Čarodejník Vincko (Veľká doktorská rozprávka), Belladonna (Rozprávka o šťastnom konci - svetová premiéra), Adela (Netopier), WandaKwasinska (Poľská krv), Marie (Dcéra pluku), Jano (Jenůfa), Kuchárik Rusalka. Za postavu Olympie v roku 2019 výročnú cenu Literárneho fondu. Hosťovala na opernýchscénach v Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku , na Cypre, v Brne, Ostrave a v Prahe. Venuje sa aj koncertnej činnosti, pravidelne spolupracovala so Speváckym zborom mesta Bratislavy.

Je členkou Otvorenej opery, kde stvárnilaRossiniho postavu Sofie (IlsignorBruschino), Giulie (La scala di seta), Bizetovu Doctor Miracle, Pergolesiho Serpinu (La servapadrona).

Premiéry:
2022 - Blonde - Únos zo Serailu - MDO

2021 – P. Procházka - Pandemic Mass/ Requiem, Veľká sála  Slovenského rozhlasu 20.11. 2021 - Svetová premiéra

2020 – A. Dvořák - Rusalka - premiéra 24.2. 2020 NB SND – postava Kuchárika
2019 - Večer operiet pred začiatkom jubilejnej 100. sezóny SND - operetné a

operné árie, spolupráca s Poľskom, premiéra 12.9. 2019, Historická budova SND

2019 – Peter Zagar - Rozprávka o šťastnom konci – postava Belladonysvetová premiéra 27.4. 2019 HB SND

2019 – G. Bizet – DoctorMiracle – postava Lauretty - Otvorená opera, premiéra 11.12. 2019- Zichyho palác

2018 – G. Rossini – La scala di seta – postava Giulie - Otvorená opera – premiéra 14.12. 2018 Zichyho palác

2018 – J.J. Offenbach – Hoffamnnove poviedky – postava Olympie, premiéra 18.6. 2018 v NB SND – výročná cena LF za postavu Olympie 2019

2017 – J.F. Halévy - Židovka - postava princeznej Eudoxiepremiéra 7.4. 2017 

Tomáš Juhás

Študoval na Konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU v triede Roberta Szücsa. V SND debutoval v roku 2002 ako Tony v McNallyho Majstrovskej lekcii Marie Callas. Svoje spevácke a herecké dispozície preukázal v nasledujúcich sezónach ako Boris v Janáčkovej Káti Kabanovej, Malcolm vo Verdiho Macbethovi, Ismael v Nabuccovi, Alfredo v La traviate a Lenskij v Čajkovského Eugenovi Oneginovi. Má za sebou pohostinské vystúpenia v pražskom Národnom divadle, parížskej L´OpéraBastille či v TeatroReal Madrid. Jeho prvou CD nahrávkou je sólový tenorový part v Beethovenovej 9. symfónii so Slovenskou filharmóniou a dirigentom ChihiromHayashim (vydavateľstvo SlovartRecords). V poslednom období ho mali bratislavskí diváci možnosť vidieť v postavách Rodolfa (Pucciniho Bohéma), Vojvodu (Verdiho Rigoletto), Nemorina (Donizettiho Nápoj lásky), Ponga (Pucciniho Turandot), ale aj v operetnej postave Camille de Rossillon (Lehárova Veselá vdova). Zo slovenskej opernej tvorby interpretoval postavu Záboja (Suchoňov Svätopluk). Tomáš Juhás sa 20. mája 2011 úspešne prezentoval v úlohe Jeníka na koncertnom predvedení Smetanovej Predanej nevesty v londýnskej koncertnej sieni BarbicanHall za sprievodu BBC Symphony Orchestra pod taktovkou českého dirigenta JiříhoBělohlávka. Vydavateľstvo Harmonia Mundi vydalo nahrávku tejto produkcie na CD. Okrem toho sa Tomáš Juhás podieľal na nahrávke Janáčkovho diela Glagolskámše s dirigentom Tomášom Netopilom pre Supraphon. Na viedenskom festivale Wiener Festwochen sa predstavil v La traviate a v opere Trubadúr (Theateran der Wien).

Spolupracoval s Metropolitnou operou v New Yorku ako cover Rolanda Villazóna v Eugenovi Oneginovi (postava Lenského). Pracoval s významnými režisérmi ako Robert Wilson, Peter Konwitschny, Deborah Werner. Je stálym hosťom Národného divadla a Štátnej opery Praha, ako aj Národného divadla Brno. Účinkuje aj v Slovenskej filharmónii.

Jana Nagy- Juhász

absolvovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Temešvári (Rumunsko) v triede Márie Bodóvej a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Idy Černeckej. Svoj talent rozvíjala aj na medzinárodných interpretačných kurzoch u takých osobností akými sú Lazar Berman a Eugen Indjič.

S úspechom sa zúčastnila na viacerých klavírnych domácicha zahraničných súťaží. Stala sa laureátkou Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave(1991), semifinalistkou Klavírnej súťaže Roberta Schumanna v Zwickau (SRN, 1993), v roku 1994 bola účastníčkou dvoch prestížnych medzinárodných klavírnych súťaží FerrucciaBusoniho v talianskom Bolzane a Hamamatsu v Japonsku. V rámci medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti reprezentovala Slovensko aj na Interpódiu.

Ako sólistka účinkovala s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami. Je vyhľadávanou komornou partnerkou vokálnych umelcov a inštrumentalistov, spolupracovala s renomovanými umelcami ako sú Peter Mikuláš, JevgenijNesterenko,, Ida Kirilová, Jozef Kundlák, Jozef Benci, Adriana Kohútková, Hana Štolfová-Bandová, Alexander Jablokov, Peter Michalica a i..

Účinkovala na viacerých medzinárodných hudobných festivaloch medzi nimi aj na Pražskom Jare a Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) atď.

Realizovala početné nahrávky pre rozhlas, televíziu i hudobné vydavateľstvá. Poslednou nahrávkou je CD – Ruské romance s Jozefom Bencim (bas) vydané vo vydavateľstve Supraphon r. 2019.

Súčasne pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Je členkou Spolku koncertných umelcov.