Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Beáta Tomčányiová

študovala klavírnu hru na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Profesor Marián Lapšanský) a na konzervatóriu v Žiline (pedagóg Elena Pittnerová).

Umelecky sa realizuje v komornej hudbe, hrou v klavírnom triu. Účinkovala v mnohých slovenských mestách, ale aj v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Maďarsko, Holandsko)

Repertoár Beáty Tomčányiovej obsahuje významné klavírne triá svetovej klasickej hudby od baroka až po súčasnosť. Naštudovala aj množstvo diel slovenských skladateľov. Príležitostne spolupracuje s opernými spevákmi. Naštudovala mnoho piesňových cyklov, operných aj operetných árií. Obľubuje aj štvorručnú klavírnu hru.

Pedagogicky pôsobí v Základnej umeleckej škole Mikuláša Schneidera-Trnavského (Trnava). Výchove mladých klaviristov sa mnoho rokov venovala aj v Základnej umeleckej škole Josepha Haydna (Galanta).

Sandra Frátriková

Narodila sa 13. 12. 1981 v Žiline. Absolvovala štúdium na Konzervatóriu v Bratislave u profesorov Mgr. Art Bohdana Warchala a Mgr. Art. Stanislava Muchu (1995-2001). Vysokú školu múzických umení v Bratislave u profesorky Anny Holblingovej, ArtD (2001-2007). Počas štúdia naštudovala množstvo významných hudobných diel, ktoré zazneli v jej koncertnom prevedení (napr. husľové sonáty od L. Beethovena, J. Brahmsa, S. Prokofieva, E. Gruga, husľové koncerty od skladateľov J.Sibeliusa, W. A. Mozarta - G-dur, A-dur, L. Bethovena a ďalších významných skladateľov.

Počas doktorandského štúdia sa venovala husľovej tvorbe Edvarda Gruga a Jeana Sibelia. Štúdium ukončila prednesom koncertu severskej tvorby (Grugové sonáty, sonáta od Jána Carlstedta v rokoch 2007-2010).

Počas štúdia na Vysokej škole múzických umení sa zúčastnila medzinárodného majstrovského kurzu Sommerakademie Prag-Wien-Budapest(2004), sólového kurzu Juraja Čižmaroviča –koncertného majstra WDR Rundfunkorchester v Kolíne nad Rýnom (2007). Taktiež pôsobila v Junge Philharmonie(2005), v mládežníckom symfonickom orchestri Animato(2006), vo Festivalovom orchestri ORFEO (festival modernej klasickej hudby Viva Musica v Bratislave, Dirigent: Ariel Zuckerman, J. Valčuha, a pod. (2007) a v klavírnom triu AMABILE (2004-2007)/.

Po ukončení štúdií pôsobila v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu Bratislava, kde spolupracovala s významnými dirigentami – Ali Rahbari, Rastislav Štúr, Leoš Svárovský a pod.

(2008–2011), v komornom orchestri ZOE (2010-2013).

V súčasnosti vyučuje hru na husle mladých huslistov na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave, pôsobí v rôznych umeleckých telesách, kde sa podieľa na nahrávaní filmovej hudby a venuje sa sólovej koncertnej činnosti aj komornej hudbe.

Kristína Luptáčiková

Študovala hru na violončele na bratislavskom Konzervatóriu v rokoch 1994 - 2000 (J. Fazekaš) a VŠMU v Bratislave v rokoch 2000 - 2005 (doc. E. Prochác). V rokoch 1998 – 2002 bola učiteľkou hry na violončele na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí vo violončelovej skupine orchestra Slovenská filharmónia. Okrem toho pôsobí v sláčikovom kvartete VIVAQUARTET a venuje sa komornej hudbe v rôznych iných zoskupeniach (napr. duo s manželom - klarinetistom Jozefom Luptáčikom a v rôznych violončelových ansámbloch). Pravidelne účinkuje na domácich i zahraničných pódiách a festivaloch (Hudba Modre, Hudba Trnave).