Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Eugen Prochác

sa narodil v roku 1962 v Bratislave. Je absolventom Akadémie múzických umení v Prahe v triede prof. Josefa Chuchra. Neskôr študoval pod vedením takých osobností, ako sú Daniel Šafran, Erling Blondal Bengtsson, Michail Chomicer, Angelica May. Je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990 a držiteľom Ceny slovenskej hudobnej kritiky. Ako sólista vystúpil v takmer 40 krajinách štyroch kontinentov.

Od roku 1990 je pedagógom na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1993-1997 pôsobil ako profesor na Academia Nacional Superior de Orquestra v Lisabone a Escola Proffisional v Paredesi. Pravidelne vyučuje na majstrovských kurzoch, v portugalských mestách Porto a Paredes, v Rakúsku, vo Vietname, Thajsku, Indonézii, ako aj na Slovensku.

Nahráva pre domáce i zahraničné rozhlasové i televízne spoločnosti ako ORF, WDR, CBC Toronto, Antena 2 a iné. Vydal viacero CD pre spoločnosti Homer, OPUS, Numérica, Rádio Bratislava, Gallo atď. Spomeňme napr. CD On Fire s E. Škutovou, či nasledujúce z apríla 2004- Musicfor Cello and Harp vydavateľstva DISKANT, ktoré prináša majstrovské skladby impresionistov, ako aj virtuózne barokové sonáty. Nasledujú tituly ako CD "Visions" – Slovak Musicfor Cello and Accordion a album súboru Cellomania, violončelového kvarteta, obidve s výhradne slovenským repertoárom, napísaným priamo pre tieto zoskupenia. Duo s akordeónistom Rajmundom Kákonim bolo dlhodobo jeho najfrekventovanejšiou aktivitou, súbor pravidelne koncertoval v mnohých európskych štátoch. Rok 2018 bol momentom vzniku Czecho-Slovak Cello Quartet /CSCQ/v obsadení Jiří Hanousek, Aleš Kaspřík, Eugen Prochác a Ján Slávik. Tento ansámbl sa zameriava prevažne na pôvodnú tvorbu pre 4 violončelá. V minulej sezóne sa predstavil na koncertnom turné po Islande, Nórsku, Fínsku, Estónsku a v Českej republike, popri domácich festivaloch.

Eugen Prochác spolupracuje so svetoznámymi interpretmi ako sú Sofia Gubajdulina, Arto Noras, En Shao, Giovanni Sollima, Rick Wakeman, Steve Hackett, Miroslav Vitouš, Don Airey, Ken Hensley, Václav Hudeček a ďalšími. Ako vedúci súboru Pro-mi le bol účastníkom koncertnej svetovej premiéry oktetovej verzie skladby Cello Counterpoint od Steva Reicha. Pravidelne spolupracuje aj s hudobníkmi iných žánrov, Mariánom Vargom, Matúšom Jakabčicom, Vladimírom Mertom, Jankom Lehotským...

Aktívne, ako hráč i spolutvorca dramaturgie sa zúčastnil projektu "Tribute to Freedom" so svetoznámym spevákom Jonom Andersonom z britskej rockovej legendy Yes. Veľký medzinárodný ohlas dosiahla kompletná violončelová tvorba Tadeáša Salvu, zaznamenaná pre vydavateľstvo NAXOS, ktorá sa ocitla v rebríčku bestesellerov tohto labelu na poprednom mieste. V roku 2015 prišli na trh dve nahrávky. CD "Ac-celle-rande" spoločnosti HEVHETIA, s akordeónistom Rajmundom Kákonim prináša svetovú i domácu tvorbu. Hudobná fakulta VŚMU vydala na sklonku ďalšieho roka album "Hommage a Rostropovič" s klaviristkou Jordanou Palovičovou. Obsahuje viaceré world premierere cordings. Posledným nahraným titulom je live nahrávka Koncertu pre violončelo a orchester Mirka Krajčiho v spolupráci so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu v produkcii vydavateľstva Hudobného fondu. V súčasnosti pripravuje nahrávku kompletnej violončelovej tvorby J. N. Hummela a profilové CD CSCQ.

Ana Vyparinová Krsmanovič

Ana Vyparinová Krsmanovič pochádza z Belehradu (Srbsko). Základné a stredné hudobné vzdelanie ukončila v Belehrade, v triede prof. Biljany Radosavljević, na Strednej hudobnej škole "Dr VojislavVučković". Počas štúdia sa zúčastnila mnohých štátnych a medzinárodných súťaží (bývala Juhoslávia, Taliansko). Štúdium hry na akordeón absolvovala na VŠMU v Bratislave v triede prof. Borisa Lenka. V tomto období začala spolupracovať s viacerými interpretmi v rámci komornej hry (flauta, hoboj, klavír, spev a i. ), s ktorými premiérovo uviedla niekoľko diel slovenských skladateľov (Jana Kmiťová, Boško Milaković, Marek Piaček a i.). V roku 2005 nahrala sólovú skladbu Ľubici Čekovskej "Fragments and Elegies", ktorá bola súčasťou profilového CD skladateľky. Ukončila doktorandské štúdium na VŠMU na tému "Komorná tvorba európskej proveniencie pre akordeón a klavír" v triede doc. Jordany Palovičovej.

Od roku 2017 aktívne spolupracuje s klaviristkou Zuzanou Zamborskou, s  ktorou vystupujú na Slovensku aj v zahraničí. Duo sa špecializuje na diela súčasných autorov pre akordeón a klavír (Uroš Rojko, Ilja Zeljenka, Jevgenij Iršai a i.), premiérovo uviedli diela skladateľov Petra Machajdika, Kevina Maya, Jana Meisla v Bratislave a Belehrade. Uskutočnili spolu koncerty v Belehrade/Srbsko (Talianske kultúrne stredisko, Kolarčeva zadužbina) a na Slovensku (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Šaľa, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Hudobná jar v Nitre a. i. ).

V oblasti komornej hry v roku 2021 započala spoluprácu s violončelistom prof. Eugenom Prochácom. Spolu pracujú na originálnych dielach súčasnej hudby slovenských a srbských autorov pre violončelo a akordeón, ako napr. diela Juraja Hatríka, IljuZeljenku, PeteraZagara, Mareka Piačeka, SlobodankyDabović a. i. V rámci Festivalu peknej hudby vo Zvolene premierovo uviedli dielo Mareka Piačeka "El efecto supercélula". Počas tohto leta duo nahralo CD s dielami slovenských a srbských skladateľov, ktoré ma byť vydané začiatkom roka 2024.

Je aktívnou členkou kvarteta Ivany Ecetovej interpretujúceho hudbu argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu. V roku 2019 započala spoluprácu s Radošinským naivným divadlom v rámci divadelného predstavenia Mužské oddelenie. V súčasnosti pôsobí na ZUŠ Exnárova a na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg hry na akordeóne.