Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Eva Ptačinová

Vzdelanie: 

1999 - 2008 - ZŠ Rabča

2000 - 2005 ZUŠ Námestovo

2005 - 2008 SZUŠ Námestovo, pobočka Rabča (hra na akordeóne, klavíri)

2008 - 2014 Konzervatórium Žilina (hra na akordeóne, 2010/11 - dirigovanie)

2014/2015 - VŠMU v Bratislave (hra na akordeóne)

Najvýznamnejšie úspechy ZUŠ :

Regionálna súťažná akordeónová prehliadka v Martine 2006 - 2. miesto v 3. kategórii

MAS Poprad 2007 - Čestné uznanie

Koncertný akordeón v Tvrdošíne:

2004 - bronzové pásmo v kat. B

2005 - strieborné pásmo v kat. B

2007 - strieborné pásmo v kat. B

2008 - zlaté pásmo v kat. C + Cena primátora mesta za najlepší výkon v kategóriách ZUŠ

CoupeJeunesse 2006 - 3. miesto v kat. A

DIS Jána Cikkera v Banskej Bystrici - zlaté pásmo v 3. kategórii

Cena J.Cikkera za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora - Milan Novák - Zlostný dialóg

Titul LAUREÁT festivalu DIS J.Cikkera

Najvýznamnejšie úspechy počas štúdia na konzervatóriu a VŠMU:

Medzinárodná akordeónová súťaž v Pule (Chorvátsko) 2010 - zlaté pásmo v C.kategórii

CoupeJeunesse 2010 Dunajská Streda - 1. miesto v B. kategórii

25. medzinárodný akordeónový festival v Premyśli - 1. miesto v 4 . kateg.

Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava 2012 - 1. miesto v 6. kategórii

2013 - 2.miesto v 7. kategórii

2014 - 2.miesto v 7. kategórii

Súťaž študentov konzervatórií 2011 - 1. miesto v 2. kategórii

CoupeJeunesse 2012 - 2.miesto v kat. C

Akordeónová súťaž Sládkovičovo 2016 - 1. miesto v VII. kategórii

Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava 2017 - 1. miesto v VII. kategórii

Akordeónová súťaž Kremnica - 2. miesto v 9. kategórii

Interpretačné kurzy:

D. Baszak, N. Sevriukov, P. Chololowicz, V. Pligovka, P. Katina, B. Zagoranski, Teodoro Anzelotti

Koncerty:

Verejné koncerty žilinského konzervatória, otvárací koncert medzinárodnej akordeónovej súťaže CoupeJeunesse v Dunajskej Strede, koncert L.Árvaya v DÚ Fatra, koncert víťazov súťaže slovenských konzervatórií v DÚ Fatra, nahrávanie do slovenského rozhlasu v rámci programu Štúdio mladých 2012 (V.Zolotarjov - Patrita - 1., 2. časť), 2016 - Václav Trojan - Tarantella, premiéra slovenskej skladby In symbiosis - Peter Javorka na festivale Orfeus 2016 s akordeónovým duom In symbiosis, Bardejovské hudobné leto 2017, Mirbachov palác, Nová Dubnica, ...

Pracovné skúsenosti:

SZUŠ Žilina, pobočka Lietavská Lúčka - vyučovanie hry na akordeóne, keyboarde a hudobnej teórie (február - jún 2014). ZUŠ Hálkova Bratislava (február - máj) 2015 - hra na akordeóne. Práca výkonneho umelca v orchestri SND (Opera Šperky Madony 2015 - 2016), hudobná spolupráca s činohrou a baletom SND

ZUŠ Stupava - vyučovanie hry na akordeóne (od septembra 2017)

Michal Ochodnický

Narodil sa v roku 1992 v Liptovskom Mikuláši, kde 7 rokov navštevoval Základnú umeleckú školu Jána Levoslava Bellu. Študoval na konzervatóriu v Žiline v triede Igora Gajana. V súčastnosti je poslucháčom VŠMU v Bratislave pod vedením Rajmunda Kákoniho.

Počas štúdií sa zúčastnil množstva domácich a medzinárodných súťaží kde získal mnohé ocenenia, napríklad aj 2 krát prvé miesto na Súťaži konzervatórií alebo prvé miesto na medzinárodnej akordeónovej súťaži v Pule v Chorvátsku v najvyššej sólistickej kategórii a mnoho iných.

Zúčastnil sa mnohých majstrovkých kurzov pod vedením renomovaných umelcov ako napr. Teodoro Anzelotti, Janne Rattya, Alexander Skliarov a mnoho iných.

Počas štúdií koncertuje tak na slovensku (Bratislava, Košice - s filharmóniou, Žilina - so štátnym komorným orchestrom) ako aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Taliansko, Chorvátsko).