Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Ensemble Thesaurus Musicum

Súbor Ensemble Thesaurus Musicum vznikol v roku 2015 v Žiline. Svojou interpretáciou sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. - 18. storočia európskej proveniencie. V repertoári súboru sa nachádzajú diela Johna Dowlanda, Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a i. Svoje aktivity orientujú aj muzikologicky a snažia sa o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16.- 18. storočí. Súbor sa predstavil v rámci viacerých významných podujatí a festivalov, ako je napríklad účinkovanie na Oravskom hrade, v Mirbachovom paláci v Bratislave, v Prešove v rámci lutnového festivalu Musica Testudinis, vo Viedni v rámci podujatia Singe Seele Gott zum Preise, v Leviciach v rámci podujatia Noc hudby alebo na spišskom festivale Musica Nobilis. Hráči súboru sú hudobníci zaoberajúci sa historicky poučenou interpretáciou. Skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.

Stanislava Maggioni

Peter Cyprich

Anna Kňažíková

Michal Hottmar

Adam Štefunko

Alexander Botoš

Michal Hottmar - umelecký vedúci súboru

Michal Hottmar (*1974) študoval hru na gitare na žilinskom konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Svoje štúdium ďalej zameral na muzikológiu a starú hudbu v Bratislave na Hudobnej vede, FF UK, kde získal magisterský ako aj titul PhD. z oblasti Dejiny a teória hudby so zameraním sa na pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v 16. - 17. storočí. Michal Hottmar prednáša historické a teoretické disciplíny na univerzitách v Žiline, Prešove a Bratislave. Hudobno-interpretačná činnosť Michala Hottmara spočíva v interpretácii pamiatok lutnovej hudby domácej ako aj zahraničnej proveniencie. Ako hráč bassa continua sa prakticky venuje otázkam historicky poučenej interpretácii inštrumentálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby 16. - 18. storočia. Svoje interpretačné schopnosti zdokonaľoval na interpretačných kurzoch v triedach významných lutnistov ako P. O´Dette, P. Beier, A. Abramovich, M. Študent, J. Čižmář. Lutnovú interpretáciu študoval na Akadémii starej hudby MU v Brne, Teorie a provozovací prax staré hudby v triede Jana Krejču. Michal Hottmar je členom Európskeho lutnového orchestra, s ktorým účinkoval v Taliansku, Holandsku a Nemecku. Ako hráč bassa continua spolupracuje s Hilaris Chamber Orchestra, s ktorým účinkoval v Slovenskej filharmónii. Michal Hottmar je člen anglickej, americkej, talianskej a českej lutnovej spoločnosti, umelecký vedúci a dramaturg festivalu Musica Testudinis Slovacca a súboru Ensemble Theatrum Musicum. Michal Hottmar je autorom vedeckých monografii a mnohých odborných článkov v oblasti historickej hudby doma aj v zahraničí, je členom Medzinárodnej muzikologickej asociácie so sídlom v Bazilej, prednášal na medzinárodných vedeckých kongresoch v Poľsku, Rakúsku, Francúzsku a inde.