Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Ida Černecká

patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského interpretačného umenia. Už od mladosti upútali publikum i odbornú kritiku jej sólistické výkony veľkou tónovou kultúrou a hĺbkou muzikantského prežitia. Študovala na bratislavskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Rudolfa Macudzinského. Postgraduálne štúdium absolvovala na Konzervatóriu P.I.Čajkovského v Moskve pod pedagogickým vedením Prof. Viery Gornostajevovej. Zúčastnila sa na Medzinárodných hudobných kurzoch vo Weimare (Prof. Tatiana Nikolajevova, Prof. Viera Gornostajevova). Už ako 12-ročná získala 1. cenu na celoštátnej súťaži v Prahe. Je laureátkou Smetanovej klavírnej súťaže v Hradci Králové (1968), diplom získala na Medzinárodnej súťaži J.S.Bacha v Lipsku (1972) a na Medzinárodnej klavírnej súťaži F.Busoniho v Bolzane (1973). 

Po Interpódiu v rámci medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 1976 sa výborne prezentovala i v rámci medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar 1978. Ida Černecká spolupracuje s mnohými slovenskými a zahraničnými orchestrami. Vystúpila na koncertných pódiách nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európy a zámoria. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvo OPUS a zahraničné firmy MUSICA, NAXOS, Dánsky rozhlas v Kodani, Nemecký rozhlas v Berlíne, Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. Jej nahrávky sú známe v mnohých krajinách sveta.

Popri intenzívnej koncertnej činnosti pôsobí pedagogicky ako univerzitná profesorka na VŠMU v Bratislave. Vedie interpretačné semináre, je často pozývaná do porôt medzinárodných a domácich klavírnych súťaží. Svoje tvorivé zámery v spojení poézie, filozofie a hudby realizovala aj ako autorka rozhlasových relácií.

František Pergler

V roku 1988 absolvoval Konzervatórium v Žiline (Ľudmila Kršková), v štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave (Marián Lapšanský, Zuzana Paulechová). V rokoch 1995 - 1998 absolvoval doktorandské štúdium u prof. Idy Černeckej. Aktívne sa zúčastnil na niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzoch, kde pracoval pod vedením viacerých významných osobností: Halina Czerny-Stefańska, Eugen Indjić, Ewa Bukojemska, Kevin Kenner, Phi Schien-Chen. K jeho významným umeleckým úspechom patrí účasť v semifinále medzinárodných klavírnych súťaží - M. Canals v Barcelone a J. N. Hummela v Bratislave. 

Vystúpil na koncertných pódiách na Slovensku, v Španielsku, Nemecku, Poľsku, Nórsku, Taliansku, Bosne Hercegovine, je častým hosťom i v Českej republike. Venuje sa sólovej koncertnej činnosti, v komornej štvorručnej hre spoluúčinkuje s klaviristkou Idou Černeckou. Spolupracoval s Moyzesovým kvartetom, účinkoval so spevákmi Petrom Dvorským, Martinom Babjakom, Jozefom Kundlákom a ako sólista vystúpil s orchestrami ŠKO Žilina (dir. Oliver Dohnányi), ŠF Košice, a i... Realizoval niekoľko nahrávok na CD nosičoch. Priemiérovo uviedol do koncertného života o.i. rad významných skladieb pre klavír od Juraja Hatríka (7 brán k tajomstvu, Dvaja nad kolískou, Bolo-nebolo..., Sonáta "Stopy").

V súčasnosti je docentom hry na klavíri na VŠMU v Bratislave, vedie majstrovské interpretačné kurzy a semináre pre pedagógov klavírnej hry na Slovensku i zahraničí, venuje sa aj publikačnej činnosti.