Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Kristína Hajdová (*1997) 

sa hre na klasickej gitare začala venovať vo veku ôsmych rokoch pod vedením Valéra Futeja na ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou. Od roku 2013 navštevovala Konzervatórium v Bratislave. V súčasnosti je poslucháčkou druhého ročníka magisterského štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v triede doc. Martina Krajča, ArtD. Pod vedením Michala Nagya absolvovala ročnú Erasmus+ mobilitu na Akadémii múzických umení im. Krištofa Pendereckého v Krakove. Svoje interpretačné umenie pravidelne rozvíja na majstrovských gitarových kurzoch. Absolvovala kurzy s: Ricardo Gallen, Cecilia Siqueira, Fernando Lima, Marcin Dylla, Pavel Steidl, Marco Socias, Leo Brouwer a iní. Aktívne sa zapája do kultúrneho života aj pomocou pri organizovaní hudobných festivalov - Gitarový festival J.K.Mertza v Bratislave, Albrechtina - (Ne)známa hudba.

Adrián Kondel (*1996) sa hre na gitare začal venovať vo veku trinástich rokov pod vedením Ing. Dávida Szaba, Dis. art. Po absolvovaní ZUŠ v Nových Zámkoch pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Mgr. art. Miloša Slobodníka, ktoré zavŕšil absolutóriom. Od roku 2018 je poslucháčom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave v triede doc. Martina Krajča, ArtD. Počas roka 2019 absolvoval študijnú stáž na Akadémii múzických umení v Prahe pod vedením Pavla Steidla a Petra Seidla. Bakalársky ročník absolvoval v rámci programu Erasmus+ na Akadémii múzických umení im. Krištofa Pendereckého v Krakove pod vedením Michala Nagya. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných a celoslovenských súťaží. Svoje interpretačné umenie pravidelne rozvíja aj na majstrovských kurzoch, ktoré absolvoval u renomovaných gitaristov ako: Aniello Desiderio, Leo Brouwer, Marco Sociás, Jacob Heringman, Anabel Montesinos a iní.

Kristína Hajdová spolu s Adriánom Kondelom pôsobia v gitarovom duu od r. 2018. Ako duo absolvovali viaceré majstrovské kurzy ako aj študijný pobyt na Akadémii múzických umení im. Krištofa Pendereckého v Krakove. Koncertne sa predstavili vo viacerých slovenských mestách. Ich interpretačný záber siaha od lutnovej tvorby renesancie až po súčasnú hudbu. Pôvodný gitarový repertoár dopĺňajú aj o vlastné transkripcie a aranžmány. Hrajú na gitarách japonského majstra Masaru Kohno. 

Duo Aeternum
Jana Macíková (1996) a Alena Hermanová (1995) začali svoju činnosť ako husľové duo v r. 2012 na pôde Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde študovali hru na husliach pod vedením Petra Strenáčika. V štúdiu pokračovala Jana Macíková u Stanislava Muchu na Konzervatóriu v Bratislave, v súčasnosti sú obe študentkami Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v triede Františka Novotného. Spoločne sa zúčastňovali súťaží, seminárov a kurzov pod vedením významných slovenských i svetových umelcov (Dalibor Karvay, Milan Paľa, Midori Goto a ďalší) a tiež sa predstavili ako sólistky s Bruno Walter Chamber Orchestra pod vedením Jacka Martina Händlera a tiež s komorným orchestrom Capella Istropolitana.

Ich repertoár tvoria diela autorov naprieč štýlovými obdobiami, napr. A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Ph. Telemann, J. Haydn, W. A. Mozart, J. F. Mazas, Ch. de Bériot, E. Ysaÿe, D. Milhaud a D. Šostakovič a tiež sa venujú aranžovaniu skladieb pre husľové duo.