Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Peter Michalica

patrí k najvýznamnejším medzinárodne renomovaným reprezentantom slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Prof. J. Skladaný), Čajkovského konzervatóriu v Moskve (Prof. J. Jankelevič) a Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli (Prof. A. Gertler). Svoje majstrovstvo si zdokonaľoval aj pod vedením slávnych huslistov W. Schneiderhana a H. Szerynga. Je laureátom viacerých medzinárodných súťaží (Londýn, Brusel a i.), držiteľom viacerých cien a čestných ocenení. Na recitálových i sólových vystúpeniach s orchestrom vystupoval vo viac ako tridsiatich krajinách štyroch kontinentov. V r.1982 až 1983 pôsobil ako hosťujúci profesor na Michigan State University a v rokoch 1985 až 1988 na Wayne State University v Detroite. Viedol rôzne majstrovské kurzy v USA a Európe (Boston, Arizona, Ohio, Florida, Dublin a iné). Pre svoje názory musel počas normalizácie v r. 1972 opustiť post asistenta na VŠMU. Na tejto škole pôsobil opäť od r. 1989. Je profesorom husľovej hry na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Jeho repertoár siaha od baroka po súčasnosť, pričom mnohé skladby slovenských autorov boli inšpirované jeho umeleckým majstrovstvom a sú mu dedikované. Peter Michalica je žiadaným moderátorom a komentátorom celého radu programov, vrátane rozhlasu a televízie. V masmédiách sa často vyjadruje aj k mnohým aktuálnym otázkam súčasnosti.

Andrea Vizvári

študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede prof. D. Bezačinskej, u ktorej ďalej pokračovala v štúdiu na VŠMU. Interpretačný profil si zdokonaľovala aj počas študijného pobytu v opere Detmoldského divadla, na majstrovských kurzoch v Reichenau (S. Ghazarian) a v Piešťanoch (P. Dvorský, Z. Livorová). K doterajším súťažným úspechom patrí 1. cena a Cena divákov na súťaži Juventus Canti (2002), 1. cena Súťaže slovenských konzervatórií (2003), 2. cena na medzinárodnej súťaži M. Schneidera-Trnavského, laureátsky titul na Dvořákovej súťaži v K. Varoch (2005) a spevácka cena v Badene (Rakúsko). Andrea Vizvári je sólistkou Opery SND. S veľkým ohlasom debutovala aj vo viedenskej Volksoper postavou Kráľovnej noci. Ako sólistka vystúpila s viacerými slovenskými i zahraničnými orchestrami, absolvovala koncertné turné v Kanade, Rakúsku (Musikvereinsaal a i.), Írsku, Holandsku, ČR, Dánsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku a USA, kde vystúpila na vianočnom koncerte v Carnegie Hall. Získala Cenu opernej kritiky Hudobného života - víťazka kategórie Objav roka za stvárnenie postavy Elvíry v Belliniho opere Puritáni. V máji 2013 sa stala absolútnou víťazkou talianskej medzinárodnej súťaže "Trofeo la Fenice" v Lucce, okrem toho získala aj cenu publika. K jej ďalším úspechom patrí účinkovanie na letnom festivale na zámku Turn und Taxis v Regensburgu 2013 (Nemecko).

Viera Bartošová

študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (Prof. Mašinda) a na VŠMU (Prof. Starosta). Hudobnú fakultu VŠMU ukončila s Cenou ministra školstva. V roku 1985 získala štipendium francúzskej vlády v Paríži, kde pracovala pod vedením Dominika Merleta. V roku 1992 ukončila štúdium umeleckej ašpirantúry na VŠMU. Ako sólistka a komorná hráčka koncertuje doma i v zahraničí. Predstavila sa na viacerých hudobných festivaloch, spolupracovala s význačnými sólistami a hudobnými telesami. Pedagogicky pôsobí na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave.