Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Nikola Ovčarovičová

Absolvovala štúdium v hre na fagot na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Mgr.art Josefa Rottera. V súčasnosti študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako poslucháčka 3.ročníka u doc. Romana Mešinu ArtD. Absolvovala viaceré domáce ale aj zahraničné interpretačné kurzy pod vedením významných interpretov ako Milan Turkovič, Sergio Azzolini, Pascal Gallois alebo Václav Vonášek. Je členkou dychového kvinteta Harmonia nova, ktoré získalo 2.miesto v Súťaži študentov konzervatórií v komornej hre.Aktívne sa venuje hre na šalmaj, gemshorn a zobcovú flautu v súbore Corna musica. Súbor interpretuje historickú hudbu na replikách dobových nástrojov z obdobia 13.-15.storočia na hradoch a zámkoch. 

Melisa Láberová

Po hudobných začiatkoch na ZUŠ Miloša Ruppeldta (zobcová, priečna flauta a klavír) pokračovala v štúdiu priečnej flauty na Konzervatóriu v Bratislave v rokoch 2008 - 2014 pod vedením Mgr. art. Viktora Havrana, ktoré ukončila absolutóriom. Momentálne je poslucháčkou VŠMU v štúdiu priečnej flauty pod vedením doc. Dagmar Zsapkovej. Hudobný rozhľad si dopĺňa štúdiom hry na harfe u Mgr. art. Zuzany Törökovej.Svoje hudobné vzdelanie si rozširovala na množstve interpretačných kurzoch významných svetových flautistov (James Galway, Christian Plouvier, Mattia Petrilli, Alja Velkaverh, Jan Ostrý...). V rámci svojho hudobného pôsobenia sólovo vystúpila so Štátnou filharmóniou Košice a orchestrom Harmónia. Spolupracuje so Symfonickým orchestrom konzervatória a Symfonickým orchestrom VŠMU. Zúčastnila sa na viacerých súťažiach (medzinárodná súťaž komornej hry v Chieri, flautová súťaž Flautiáda, celoslovenská súťaž konzervatórií, kde obsadila v r. 2012 a 2014 druhé miesto).

Karin Remencová

absolvovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach v triede profesora Ivana Millera, ďalej pokračovala na VŠMU v Bratislave v triede profesorky Idy Černeckej a F. Perglera. Počas štúdií sa zúčastnila Medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Bratislava, kde získala mimoriadnu cenu Haliny Czerny-Štefanskej, na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne sa umiestnila na treťom mieste, vyhrala štipendium firmy Yamaha, taktiež absolvovala niekoľko interpretačných kurzov doma aj v zahraničí. Účinkovala aj s Košickou filharmóniou a Slovenskou Filharmóniou. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave, venuje sa koncertnej komornej činnosti.