Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Marek Pobuda

Narodil sa 6.6.1987 v Zl. Moravciach. Prvý krát sa k spevu dostal ako žiak ZUŠ v Zl. Moravciach v triede pani učiteľky Mgr.art. Dagmar Lukáčovej. Neskôr pokračoval v štúdiu spevu ako žiak cirkevného konzervatória v Bratislave v triede Prof. Vlasty Hudecovej. Po krátkom štúdiu na konzervatóriu sa stal v roku 2009 študentom Vysokej školy múzických umení v triede Mgr. art. Dagmar Podkamenskej Bezačinskej, ArtD. Počas štúdia účinkoval vo viacerých operných komorných produkciách. Štúdium absolvoval s postavou Figara z Mozartovej opery Figarova svadba. Zúčastňoval sa viacerých speváckych súťaží (napr. súťaž Iuventus Canti 2014 vo Vrábľoch kde obsadil druhé miesto a získal čestné uznanie za najlepšiu interpretáciu duchovnej piesne). 

V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci sólista vo viacerých operných scénach na Slovensku i v zahraničí. V roku 2015 debutoval na scéne Slovenského národného divadla v postave Acmeta v inscenácii Kráľ Teodor v Benátkach od autora Giovanniho Paisiella. Pôsobí ako hosťujúci sólista v Štátnom divadle Košice, Štátnej opere Banská Bystrica, Národním divadle Brno, je hosťom rôznych festivalov, venuje sa koncertnej činnosti, komorným piesňovým recitálom a vystúpeniam pri rôznych spoločenských príležitostiach.  

Bc. Lucia Ševečková

V rámci štúdia v ZUŠ, ktorú navštevovala v Trnave pod vedením Mgr. Anny Smieškovej, sa zúčastnila niekoľkých ročníkov celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava v hre na klavíri, štvorručnej hre a komornej hre a ako hráčka na čembalo bola členkou školského komorného orchestra. V roku 2012 absolvovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri v triede Mgr. art. Petra Čermana. Počas štúdia navštevovala hodiny čembalovej hry pod vedením Mgr. art. Róberta Gráca, v rokoch 2007-2010 sa zúčastnila na medzinárodných majstrovských interpretačných kurzoch v Dolnom Kubíne, v spolupráci so spolužiačkou Evou Tunovou v apríli 2011 získala 3. cenu na XVII. ročníku Medzinárodnej Schubertovej súťaže pre klavírne duá v českom Jeseníku, v rokoch 2012- 2014 študovala v triede Mgr. art. Stanislava Hochela špecializáciu kompozícia. Bakalárske štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Idy Černeckej ukončila v júni 2015 a v súčasnosti ukončuje na rovnakej škole magisterské štúdium.

 V júni 2016 získala spolu s Katarínou Kameníkovou 2. cenu na medzinárodnej súťaži v komornej hre "21 century art". Spolupracovala s Trnavským komorným orchestrom ako jeho členka, ako sólistka uviedla v roku 2014 slovenskú premiéru Concertina pre klavír a orchester slovenského skladateľa Petra Špiláka a v roku 2016 Koncert pre klavír a orchester f mol J.S. Bacha. Venuje sa tiež pedagogickej činnosti a korepetičnej praxi na VŠMU a Konzervatóriu v Bratislave. 

Katarína Kameníková 

Narodila sa r. 1994 v Ružomberku, kde od svojich šiestich rokov začala chodiť na klavír do ZUŠ Ľudovíta Fullu. Tu absolvovala prvý aj druhý stupeň štúdia pod vedením Mgr. Andrey Ballovej. Momentálne študuje v 2. ročníku magisterského štúdia v triede Prof. Idy Černeckej na VŠMU v Bratislave. V Komornom duu spolupracuje s Luciou Ševečkovou v triede Doc. Františka Perglera, pod ktorého vedením sa v roku 2016 zúčastnili medzinárodnej súťaže v Trenčíne, kde získali druhé miesto.