Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Júlia Jurigová

Júlia Jurigová (nar. 1993) pochádza zo Žiliny a hre na violončelo sa začala venovať ako štvorročná pod vedením Mgr.art. Květy Glasnákovej. Je absolventkou Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline. V detstve sa zúčastnila mnohých súťaží v sólovej i komornej hre a získala veľa ocenení. V roku 2016 vyhrala štipendium spoločnosti Yamaha.

Po absolvovaní osemročného gymnázia v Žiline bola prijatá na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde v júni 2016 ukončila magisterské štúdium u Prof. Jozefa Podhoranského. V školskom roku 2014/2015 získala štipendium v rámci programu Erasmus a celý rok bola študentkou na Kunstuniversität v Grazi pod vedením profesorky O.Univ.Prof. Dr.phil. Kerstin Feltz, u ktorej naďalej pokračuje v štúdiu. Zúčastnila sa majstrovských kurzov u pedagogóv - Jozef Podhoranský, Eugen Prochác, Romain Garioud, Xenia Jankovic a Misha Milman. Aktívne sa venuje komornej hre, pedagogickej činnosti a taktiež absolvovala letný a jesenný projekt s rakúskym mládežníckym orchestrom Wiener Jeunesse Orchester pod vedením Herberta Böcka a Johna Axelroda. Ako sólistka spolupracovala so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a Štátnou filharmóniou v Košiciach.

Barbora Gajdošová Tolarová (1973) 

Hre na klavíri sa venuje od svojich šiestich rokov. Štúdium na VŠMU v Bratislave ukončila predvedením 4. klavírneho koncertu L. van Beethovena so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu. V roku 2010 získala pod pedagogickým vedením doc. T. Fraňovej titul artis doctor - ArtD. V súčasnosti pôsobí ako korepetítorka a pedagóg komornej hry na VŠMU v Bratislave. Ťažisko jej koncertnej činnosti tvorí komorná hra. Spolupracovala s významnými slovenskými ako aj zahraničnými sólistami ako sú napr. Peter Michalica, Jozef Podhoranský, Carmela Cattarino, Teodor Brcko, Igor Sagan, Nikolai Kanišák, Rolland Szentpalyi. Okrem Slovenska koncertovala v Rakúsku, Nemecku, Českej republike.