Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Eliška Čonková 

sa narodila v Prešove. Absolvovala Pražské Konzervatórium u Miroslava Petráša v rokoch 2009-2015. V štúdiu pokračovala v Brne na Janáčkovej akadémii múzických umení v triede Miroslava Zichy a v súčastnosti študuje violončelo v Bratislave na Vysokej škole múzických umení pod vedením Jána Slávika. Zúčastnila sa hudobných kurzov u Michala Kaňku v Litomyšli a v Brne, Michaely Fukačovej, Jozefa Luptáka a i. Pravidelne od roku 2012 sa účastní majstrovských kurzov " Internationale Sommerakademie Biel" vo Švajčiarsku. V rokoch 2015- 2016 bola členkou Českej študentskej filharmonie. Účastnila sa festivalu komornej hudby konvergencie v roku 2017. Sólisticky účinkovala so Slovenskou filharmóniou v Redute, vystupovala v Nemecku, Rakúsku, Česku, Francúzsku, Taliansku a Číne.

Iris Marina Wefers 

Klaviristka Iris Marina Wefers pochádza z nemecko- slovenskej rodiny. Od roku 2010-2015 študovala na konzervatóriu Josepha Haydna v Eisenstadte v triede profesora Stanislava Tichonova. Od roku 2015 do 2017 bola študentkou magisterského štúdia u profesora Daniela Buranovského na VŠMU v Bratislave. Je laureátkou viacerých rakúskych, slovenských a medzinarodných súťaží, napríklad vyhrala opakovane 1. cenu na súťaži Prima la Musica, 1. aj 2. cenu na medzinárodnom festivale Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, 2. cenu na slovenskej súťaži "Mladí klaviristi" a 1. cenu na súťaži súčasnej hudby v Portugalsku. Sólisticky účinkovala s Metropolitným orchestrom Bratislava, vystupovala vo Viedni, v Prahe, Bratislave, vo Švajčiarsku, Slovinsku, Taliansku a v Belgicku.

Michal Slamka 

študoval hru na husliach na konzervatóriu v Nitre v triede Štefana Madariho, neskôr u MgA. Juraja Madariho, u ktorého súčasne študoval aj hru na viole. V súčasnosti je poslucháčom prvého ročníka Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede Mgr.art Juraja Tomku. Aktívne sa zúčastnil majstrovských kurzov prof. Petra Michalicu v Bojniciach, medzinárodných kurzov BassFest v Banskej Bystrici pod vedením lektorov ako Dalibor Karvay, Ilja Korol, Zuzana Bouřová a iní. 

Počas štúdia na konzervatóriu sa venoval najmä komornej hre na husliach i na viole, účinkoval v klavírnom triu, sláčikovom kvartete, v komorných orchestroch. V roku 2014 sa zúčastnil Európskeho hudobného campusu v Grafeneggu pod záštitou EUYO (European union youth orchestra). Ďalšie účinkovania: 2016 - Slovenský mládežnícky orchester, 2017 - festival komornej hudby Konvergencie.

Tamás Fekete

Základné hudobné vzdelanie získal v rodnom meste na Štátnej ZUŠ v Nových Zámkoch u Gabriely Némethovej. O niekoľko rokov neskôr prestúpil k Beáte Bukaiovej, u ktorej aj absolvoval. V roku 2009 ho prijali na Štátne konzervatórium, kde študoval šest rokov v klavírnej triede Mgr.art. Kataríny Dibákovej. Počas druhého ročníka sa zúčastnil na sútaži konzervatórii v Žiline. Počas štúdia viedol aktívny koncertný život, čo spočívalo v niekoľkých recitáloch v Bratislave, v Nových Zámkoch, v Štúrove a v okolí . Jeho repertoár bol založený na rozsiahlejších dielach F. Chopina , F. Liszta a L.v.Beethovena . V roku 2014 ho prijali na VŠMU, kde svoje štúdium pokračuje pod vedením prof. Idy Černeckej. Aktívne sa zúčastnuje zahraničných majstrovských kurzov ako napr.'' International master class Malàga '' v triede Prof. Diny Yoffe '' a ďalších.