Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Slovak Brass Quintet

je hudobné teleso zložené z prvých hráčov Slovenskej filharmónie. Disponuje veľkým, ale hlavne pestrým repertoárom, využiteľným pri rôznych príležitostiach. Je schopné hrať fanfáry a intrády pri slávnostných chvíľach, ľahšiu hudbu použiteľnú ako zvukovú kulisu, no hlavne, pre poslucháčov zaujímavé koncerty zostavené z kvalitných kompozícií od renesančnej až po jazzovú hudbu. Toto teleso absolvovalo množstvo pekných koncertov na európskych pódiách, no i v Japonsku a na jedinom hudobnom festivale v Iráne pod názvom Fáhjrn. 

Karol Nitran

vyštudoval hru na lesnom rohu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Počas štúdií bol laureátom viacerých súťaží. Taktiež bol spoluzakladateľom rôznych komorných telies. Od roku 2004 bol prvým hornistom Slovenskej filharmónie, od roku 2020 začal vyučovať na Vysokej škole múzických umení. Spolupracuje s významnými svetovými sólistami. Na Slovensku so všetkými poprednými telesami. 

Albert Hrubovčák

študoval hru na trombóne na Konzervatóriu v Žiline u J. Bukača a na VŠMU v Bratislave u J. Gašparoviča. Je laureátom viacerých interpretačných súťaží. Dva roky pôsobil v Transvaal Philharmonic Orchestra v Juhoafrickej republike a neskôr pôsobil ako sólotrombonista v rozhlasovom symfonickom orchestri BRTN Philharmonic v Bruseli. V súčasnosti zastáva post prvého trombonistu v Slovenskej filharmónii. Viedol majstrovské kurzy v niekoľkých mládežníckych orchestroch. Albert Hrubovčák je nielen skúseným orchestrálnym, no aj vyhľadávaným komorným i sólovým hráčom. Úspešne koncertoval s renomovanými slovenskými orchestrami (Slovenský komorný orchester, Slovenská filharmónia, Štátnafilharmónia Košice, ŠKO Žilina a i.). Je spoluzakladateľom komorného zoskupenia Slovak Brass Quintet a Filharmonického Trombónového tria. Zaoberá sa aj interpretáciou starej hudby na historických nástrojoch. Realizoval viacero nahrávok pre Slovenský rozhlas a SABC Johannesburg. Jeho debutovou CD nahrávkou je "Brass Baroque Delights," na ktorej spolupracoval s Jurajom Bartošom a Bratislavskými komornými sólistami. V súčasnosti pôsobí aj pedagogicky.

Rastislav Suchan

vyštudoval hru na trúbke na VŠMU v triede Kamila Roška. V roku 1992 absolvoval študijný pobyt na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanoch. Svoje vzdelanie si rozšíril aj na majstrovských kurzoch v rakúskom Grieskirchene, pod vedením Pierra Thibauda a Ack van Rooyena. Ako orchestrálny hráč získaval cenné skúsenosti už počas štúdia, keď okrem iného, v roku 1990 absolvoval turné s mládežníckym symfonickým orchestrom Orchestre des Jeunes de toute l ́Europenadácie sira Yehudiho Menuhina. V rokoch 1992 - 1997 pôsobil v orchestri SND. Od roku 1997 je prvý trubkár Slovenskej filharmónie. Rastislav Suchan je zakladajúcim členom orchestra Bratislava Hot Serenaders a zoskupenia Five Gentlemen, ktoré sa podieľajú na rekonštrukcii jazzovej hudby dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Je taktiež zakladajúcim členom súborov Slovak Brass Quintet, Melos-Éthos Ensemble, od roku 2007 je členom CZ-SK Big Bandu Matúša Jakabčica. Jeho umelecké účinkovanie je spojené i s ďalšími orchestrami a súbormi ako Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Quasars Ensemble, United Philharmonic, Mladí bratislavskí sólisti, Cappella Istropolitana, VENI Ensemble, Solamente naturali, Nova Brass (Rakúsko), Big Band bratislavského Konzervatória, Gustav Brom Big Band, Hot and Sweet Orchestra Jiřího Suchého, Fats Jazz Band, Melody Gentlemen (ČR), SĽUK, Lúčnica.

V interpretácii komornej hudby pre trúbku a organ spolupracoval s Ivanom Sokolom, Jánom Vladimírom Michalkom, Máriom Sedlárom, Bernadettou Šuňavskou a Marekom Vrábelom. Podieľal na nahrávkach hudby k viacerým filmom a muzikálom (66 sezón, Po strništi bos, Kabaret, Sugar, Beatles), k televíznemu seriálu "Horská služba" a k divadelným hrám "Armagedon na Grbe", "Niekto to rád slovenské", "Odchádzanie", "Garderobiér". V roku 2009 sa spolupodieľal na realizácii medzinárodného projektu Ben Hur Live.

Spolupracuje tiež na populárnom hudobnom projekte pre deti - Spievankovo.

Ako pedagóg pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Od roku od 2004 vyučuje hru na trúbke na VŠMU v Bratislave. Je spoluorganizátorom majstrovských kurzov a lektorom interpretačných seminárov a workshopov v hre na trúbke. 

Ľubomír Kamenský

Rodák z Prešova. Základnú školu odbor trúbka absolvoval na ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove v triede Jozefa Kakaščíka. Hru na trúbku študoval ďalej od r. 1990 do r.1993 v triede Ferdinanda Hrčku a od r. 1993 do r. 1996 vtriede Mgr. art. Petra Slávika na konzervatóriu
v Košiciach. V ďalšom štúdiu pokračoval na VŠMU v triede Doc. Kamila Roška do roku 2000. Počas štúdia naVŠMU bol od r. 1997 zamestnaný v orchestri SND na poste 2. trúbky a 1. kornetu, kde pôsobí až do súčasnosti. Od roku 2004 pôsobí ako hráč na 1. trúbku v orchestri Slovenská filharmónia. V rokoch 2005-2007 pôsobil na Cirkevnom konzervatóriu ako pedagóg hry na trúbku.

Účasť na interpretačných súťažiach: V r. 1993 súťaž slovenských konzervatórií, čestné uznanie. V r. 1995 súťaž slovenských konzervatórií, 3.miesto. V r. 1997 medzinárodná interpretačná súťaž Brno 3. miesto. V r. 1999 medzinárodná interpretačná súťaž Brno 1. miesto a titul absolútny víťaz. Ďalšie sólové vystúpenia absolvoval so Štátnou Filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, orchestrom MBS a mnohými ďalšími. Od r. 1999 je zakladajúcim členom komorného telesa Slovak Brass Quintet. Od r. 2000 do r. 2012 bol členom orchestra Bratislava Hot Serenaders. Od r. 2011 je zakladajúcim členom formácie Fats Jazz Band. Ako orchestrálny hráč hosťoval vo viacerých hudobných telesách napr. Moskovská Filharmónia, FOK, SOČR, ČNSO a podobne. 

Nikolaj Kanišák

sa narodil 9.6. 1970 v Užhorode. Po ukončení základnej školy a Ľudovej školy umenia v roku 1984, započal svoje štúdium na Vojenskej hudobnej škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem. Štúdium v triede Karla Waldhausera a Pavla Kuczma naukončil v roku 1988 a vzápätí nastúpil ako hráč na tube do Ústrednej hudby Ministerstva vnútra a životného prostredia. V štúdiu pokračoval v rokoch 1989 - 1991 na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede Emila Culinku. Od septembra 1993 do decembra 2001 pôsobil ako hráč na tube v orchestri Opery SND. V tom istom období sa stal spoluzakladateľom komorného telesa Slovak brassquintet, ktorého členom je doposiaľ. 1.1.2001 sa stal členom orchestra Slovenská filharmónia, kde pôsobí doposiaľ. V marci 2004 hral s týmto orchestrom ako sólista koncert pre tubu a symfonický orchester od Ralpha Vaughana Williamsa. Bolo to prvýkrát v histórii Slovenskej filharmónie, keď tuba hrala v pozícii sólistu. V rokoch 2000 až 2005 pokračoval v štúdiu a to na VŠMU pod vedením pedagógov Jaroslava Peterského, Emila Culinku a Jozefa Gašparoviča. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg hry na tube na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU. Popri hraní v Slovenskej filharmónii príležitostne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a orchestrom Bratislava Hot Serenaders. Je pravidelným členom poroty na medzinárodných súťažiach tuby.