Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

VŠMU baroque orchestra

Koncertné projekty VŠMU Baroque Ensemble sú umelecko-vzdelávacou aktivitou HTF VŠMU, ktorá dopĺňa a podporuje rozvoj ensemblovej a orchestrálnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. Podstatou týchto aktivít je prostredníctvom koncertných projektov ponúknuť študentom možnosť, aby sa počas štúdia zoznámili s potrebnými a všestrannými znalosťami o spôsobe interpretácie diel rôznych štýlových období hudobných dejín. Z tohto dôvodu diferencujeme komorné a iné orchestre na HTF podľa dramaturgie a spôsobu interpretácie na súbory pre starú (primárne barokovú) hudbu, hudbu 20. storočia a súčasnú hudbu, symfonickú a opernú.

Nadväzujúc na tento systém vznikol v roku 2005 súbor pre štýlovú (poučenú) interpretáciu hudby baroka a raného klasicizmu VŠMU BAROQUE ENSEMBLE. Predstavil sa doteraz na viacerých koncertných vystúpeniach pod vedením odborníkov na tento typ interpretácie, ako sú Peter Zajíček a Miloš Valent. Boli to napríklad projekty: Kráľ tancuje (Rebel, Lully), Dráma pre dvoch (Telemann, Benda), Vášne duše (Rameau), Rímska arkádska akadémia (Corelli, Maro, Händel) a i.

V dnešnom pestro ladenom koncerte sa predstavia aj študenti Katedry tanečnej tvorby pod režijným vedením Zuzany Fischer, v choreografii Michaely Miháľovej a Zuzany Lisoňovej

Peter Zajíček

študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášal aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Bratislave, Paríži, Norimbergu, Viedni, Münsteri, Granade, Prahe, Brne, Katoviciach, Buenos Aires ...Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Vesailles a so spoločnosťou barokového tanca L´Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor Miméza, neskôr Festivalový orchester Apollo. Je autorom prvej publikácie v slovenskom jazyku o interpretácii husľovej hudby 17. a 18. storočia. V ostatných rokoch je v zahraničí vyhľadávaným koncertným majstrom a lektorom v oblasti interpretácie starej hudby. V roku 2017 mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.