Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Denisa Šlepkovská

Denisa Šlepkovská študovala po ukončení gymnázia na konzervatóriu v Košiciach, kde absolvovala v roku 1990 v triede prof. Ľ. Šomorjaiovej. Počas štúdia získala 1. miesto v súťaži slovenských konzervatórií.

V septembri 1990 sa stala štipendistkou Slovenského hudobného fondu v opere SND a od roku 1991 je sólistkou tohto operného súboru, kde naštudovala celý rad mezzosopránových postáv.

Hosťovala v Škótsku (Edinburg - Festival), Izraeli (Jeruzalem - Festival), Španielsku, Rakúsku, Nemecku (Mníchov - Gala 1992,93), vo Francúzsku, Švajčiarsku a Rusku.

Denisa Šlepkovská sa venuje aj koncertnému spevu. Často spolupracuje napríkladso Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, Capellou Istropolitanou, súborom Musica Aeterna a i.

Na jeseň 1996 účinkovala na medzinárodnom festivale vo Wexforde (Írsko) v úlohe Vlasty vo Fibichovej opere Šárka a v roku 1998 sa zúčastnila na medzinárodnom festivale v Edinburgu (Škótsko) v úlohe Radmily v Smetanovej Libuši po boku Evy Urbanovej. V roku 2004 účinkovala v Paríži v hudobnom maratóne európskej súčasnej hudby a na Galakoncerte slovenských a zahraničných umelcov. V roku 2006 opäť v Paríži v prestížnej sále Corto v medzinárodnom obsadení večera klasickej hudby s prvkami cigánskych melódií.

Taktiež v roku 2008 sa vracia do Paríža, aby prezentovala tvorbu Eugena Suchoňa na týždni slovenskej hudby vo Francúzsku.V roku 2011 prezentovala vo Waršave na festivale súčasnej hudby omšu R. Bergera - Missa pro nobis pre sólo-mezzosoprán, orchester a zbor.

Eduard Lenner

Narodil sa v roku 1986 v Bratislave. V rokoch 1994-2001 navštevoval ZUŠ Štefánikova pod vedením Mgr. Kataríny Lukešovej, v rokoch 2001-2007 bol študentom Mgr. Karola Toperczera na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré absolvoval s titulom "Najlepší absolvent roka". V rokoch 2007-2012 bol poslucháčom VŠMU v Bratislave v triede Prof. Idy Černeckej, v rokoch 2010-2012 ho pedagogicky viedla tiež odb. as. Mgr. art. Magdaléna Bajuszová, ArtD. Za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu školy mu bola udelená Cena dekanky. V rokoch 2012-2015 absolvoval doktorandské štúdium pod vedením školiteľky Prof. Idy Černeckej.

V roku 2006 postúpil do druhého kola medzinárodnej klavírnej súťaže F. Chopina v Budapešti, v roku 2008 vyhral štipendium Yamaha. Svojimi recitálmi sa predstavil v rôznych mestách na Slovensku, účinkoval na niekoľkých domácich festivaloch a pravidelne koncertuje vo Viedni. Ako komorný spoluhráč pravidelne spolupracuje so spevákmi a inštrumentalistami na pódiách doma i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Nemecko) - Eldbjørg Hemsing, Ľubica Rybárska, Denisa Šlepkovská, Eva Hornyáková, Ján Vaculík, Martina Zaťková, Lenka Pavlovič, Aleš Janiga, Stanislav Bartko a ďaľší. V roku 2014 debutovo sólisticky účinkoval so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Rastislavom Štúrom. V roku 2015 odohral klavírny recitál v talianskom Udine. V roku 2017 sa po prvýkrát predstavil na Bratislavských hudobných slávnostiach, v roku 2018 reprezentoval Slovenskú republiku svojím klavírnym recitálom na medzinárodnom klavírnom festivale V4 v Sárospataku (Maďarsko). Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.