Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Karol Kompas

Gitaru vyštudoval na Konzervatóriu v Žiline u Jána Labanta a na VŠMU v Bratislave u Jozefa Zsapku. V rokoch 2000-2001 absolvoval ročný študijný pobyt v Poľsku na Hudobnej Akadémii v Katowiciach, kde študoval gitaru u Aliny Gruszky a Wandy Palacz. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre hudby UKF v Nitre, kde v súčasnosti aj pedagogicky pôsobí. Neskôr sa venoval štúdiu jazzu (Klaudius Kováč, Miro Zahradník). Je tiež učiteľom gitary na Konzervatóriu v Topoľčanoch. Absolvoval tiež množstvo majstrovských kurzov, okrem iných aj u A. Carlevaro, A. Pierri, Z. Dukić, P. Steidl, J. M. Gallardo Del Ray, M. Escarpa, L. Contini, P. Bellinati, a i. Je tiež absolventom inžinierskeho štúdia v odbore Manažment podniku na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

V roku 1996 získal II. miesto na celoslovenskej súťaži Konzervatórií v hre na gitare, kde získal aj cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora. Na festivale Anglo-czechoslovak Trust v Londýne v kategórii klasická gitara v roku 2000 získal I. miesto a o dva roky neskôr III. miesto. V roku 2000 bol finalistom Medzinárodnej gitarovej súťaže Czesława Droźdiewicza v Krynici v Poľsku. V oblasti populárnej hudby bol s rôznymi hudobnými formáciami víťazom alebo finalistom 12 autorských súťaží.

Okrem Slovenska vystupoval v Anglicku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Srbsku a Čechách. Vystúpil na festivaloch Wetterfest vo Viedni, New music marathon v Prahe, Festival Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýne, Festival Muzyka i wino v Zielonej Góre v Poľsku, Festival Pohoda, Melos Étos v Bratislave, Soozvuk v Bratislave, Večery novej hudby v Bratislave, New music at home v Šamoríne, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave, Gitarový festival Cithara aediculae v Nitre, Konfrontácie v Nitre, Musica da camera v Nitre, Hudba v synagóge v Stupave, Galantské hudobné dni, Hudobná jar v Rimavskej Sobote, Topoľčianska hudobná jar a jeseň, Galéria plná hudby v Nových Zámkoch, Festival Fatango v Nitre, Uprising 2014 a 2015, Samba syndrom v Berlíne 2014, Samba festival Coburg 2016 a i.

Ako sólový i komorný hráč spolupracoval s orchestrami ako Veni Ensemble, Musica Aeterna, ZOE orchestra a i. Je zakladateľom a umeleckým vedúcim PiaTango Project (zal. 2017), súboru zameraného na argentínske Tango Nuevo, najmä však na tvorbu Astora Piazzollu. Je spoluzakladateľom Mertz Guitar Duo (s Vladimírom Ondrejčákom, zal. 2009) a pravidelne vystupuje v ďalších komorných súboroch. Premiérovo uviedol diela niekoľkých slovenských autorov (Pavol Krška, Evgeny Irshai, Alexander Döme). Pôsobí tiež v šansónovom duu Kráľová & Kompas, s ktorým v roku 2019 za početnej účasti hosťujúcich hudobníkov vydali album "Po horách jazerách". Spolupracoval na množstve muzikálových a divadelných predstavení, s ktorými sa predstavil najmä v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, po celom Slovensku, ale aj v Česku a Srbsku (Jesus Christ Superstar, Zamilovaný Shakespeare, Jazzové pašie, Cyrano z predmestia, Osem rozhnevaných žien, Ples upírov, Skok z výšky a i.).

Okrem klasickej hudby sa aktívne venuje argentínskemu tangu, šansónu, muzikálu, rocku, jazzu, improvizácii, aranžovaniu, písaniu textov piesní a publikačnej činnosti. Zaoberá sa tiež komponovaním prevažne komornej hudby, hudby pre sólovú klasickú gitaru a nonartificiálnej hudby. Je pravidelným porotcom na interpretačných súťažiach (klasická aj populárna hudba). V roku 2015 založil festival argentínskeho tanga Fatango v Nitre a je jeho dramaturgom.

Dramaturgia dnešného koncertu Päť storočí gitary na Slovensku prináša sólovú gitarovú a lutnovú hudbu 16. až 21. storočia spojenú s územím dnešného Slovenska. Zaznejú diela autorov a zbierok pochádzajúcich z tohto územia, v programe má zastúpenie každé storočie. Lutnista Hans Neusiedler žil v 16. storočí (1508 - 1563), narodil sa v dnešnej Bratislave. Neskôr sa odsťahoval do Norimbergu, kde patril k najvýznamnejším nemeckým lutnistom tohto obdobia. 17.st. je v programe koncertu zastúpené prepismi skladieb z Vietorisovho kódexu, významnej zbierky pochádzajúcej z územia dnešného Slovenska. Barokový lutnista Paul Charles Durant žil a pôsobil v 18. storočí (cca 1712 - 1769). Narodil sa v dnešnej Bratislave a od roku 1754 bol prvým dvorným lutnistom v nemeckom Bayreuthe. Gitarista a skladateľ Joseph Kaspar Mertz (1806 - 1856), bratislavský rodák, patril k najvýznamnejším európskym predstaviteľom zlatého veku gitary 19. storočia. Z obdobia 20. a 21. storočia v programe zaznejú kompozície niekoľkých slovenských skladateľov. Bude to výber z tvorby pre gitaru Dušana Martinčeka (1936 - 2006) a Petera Machajdíka (*1961). Na záver dnešného koncertu si v svetovej premiére budeme môcť vypočuť kompozíciu Evgeny Irshaia (*1951), významného slovenského skladateľa narodeného v Petrohrade. V programe interpret zahrá aj jednu vlastnú kompozíciu.