Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Imrich Szabó

Imrich Szabó sa narodil v roku 1956 v Nových Zámkoch. Jeho prvým pedagógom organovej hry bol István Baróti v Budapešti. Vysokú školu múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 1982 v triede Ferdinanda Klindu. Po absolutóriu, ako štipendista Slovenského hudobného fondu si zdokonaľoval svoj umelecký profil ako štipendista Slovenského hudobného fondu u Ivana Sokola. Získal ocenenia na viacerých súťažiach doma i v zahraničí. Okrem domácich vystúpení koncertoval v Nemecku, Francúzsku (Cathédrale Notre-Dame Paríž, Saint-Sernin Toulouse), Švajčiarsku (Cathédrale Lausanne, St. Gallen) Maďarsku, Česku, Švédsku, Veľkej Británii, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Bulharsku, Lotyšsku, Arménsku a Gruzínsku. Bol hosťom viacerých medzinárodných organových festivalov. Spolupracoval s viacerými slovenskými a českými orchestrami ako SF, SOSR, ŠF Košice, Janáčkova filharmónia Ostrava, Štátny symfonický orchester Gottwaldov, pod taktovkou domácich a zahraničných dirigentov (Ľudovít Rajter, Ondrej Lenárd, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Tomáš Koutník, Otakar Trhlík, JanValta, StephanGunzenhauser). Venoval sa aj štvorručnej hre na organe (s Emíliou Dzemjanovou). Premiérovo uviedol diela viacerých domácich i zahraničných skladateľov (I. Szeghy, P. Hrušovský, P. Martinček, J. Malovec, P. Bagin, V. Bokes, J. Teml, S. G. Schönberg)

Realizoval početné nahrávky svetovej i domácej tvorby pre rôzne hudobné vydavateľstvá (Opus, Diskant, Pacific Music, Panton, Intercord, Vydavateľstvo Slovak Radio Records), Slovenský rozhlas, Český rozhlas a Slovenskú televíziu. Je iniciátorom a dramaturgom Organových koncertov pod pyramídou v Slovenskom rozhlase. Venuje sa aj organologickej činnosti ako odborný poradca pri stavbách a rekonštrukciách organov. V rokoch 1988 až 2003 vyučoval hru na organe na Konzervatóriu v Bratislave, od roku 1995 ako docent pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zasadá ako člen súťažných porôt.