Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Yunus Hermann

Yunus Hermann vyrastal vo Viedni, kde sa naučil hrať na klavíri u prof. Dr. Stanislava Tichonova. Počas desaťročného štúdia v triede na Konzervatóriu Josepha Haydna mal možnosť hrať vo významných koncertných sálach doma i v zahraničí vrátane Weill Recital Hall v New Yorku, Musikverein v Grazi, či Sala cu Orga v Kišineve a Liszt Center v Raidingu. V tomto období získal ocenenia na medzinárodných súťažiach v Ríme, Paríži, Petrohrade, Štokholme a Viedni.

Od roku 2014 sa Yunus Hermann opakovane zúčastnil Medzinárodnej letnej akadémie Mozartea v triede prof. Roberta Levina. Tam bol vybraný, aby vystúpil na koncerte víťazov v rámci Salzburského festivalu.

S orchestrom debutoval Yunus Hermanns Šostakovičovým Klavírnym koncertom č. 1 v sále Kultúrneho centra v Eisenstadte. Nasledovali ďalšie vystúpenia s Capella Grodno v Bielorusku a Horizon Youth Orchestra v Mu Th Vienna.

Yunus Hermann je od roku 2018 študentom prof. Idy Černeckej na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti tu robí doktorandské štúdium, počas ktorého sa zaoberá dielom Alexandra Skrjabina. V rámci magisterského štúdia dostal pozvanie na uvedenie Rachmaninovho 2. klavírneho koncertu do Slovenskej filharmónie v roku 2020.

Od roku 2017 vyučuje na Medzinárodnej akadémii hudby a múzických umení vo Viedni.